Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten begrafenis overlijden kind, belastingdienst


1 april 2003

Vraag nummer: 2140  (oude nummer: 2543)

Mon, 14 Apr 2003 15:13

Geachte heer van der Putten,

Voor zover ik uit de diverse antwoorden op deze site heb begrepen is een gedeelte van de kosten m.b.t. een begrafenis van kinderen tot 27 jaar aftrekbaar van de belasting. Hoe zit dit met de kosten van een grafmonument.
Onze zoon is net voor zijn geboorte (in december 2002) overleden. De begrafenis heeft in 2002 plaatsgevonden. De betalingen m.b.t. de begrafenis hebben in 2002 en 2003 plaatsgevonden. Het grafmonument is in 2003 geplaatst en betaald. Zijn de kosten voor dit grafmonument nu ook nog aftrekbaar?
Is een verzekering van een grafmonument ook aftrekbaar?

Bij het invullen van de belastingaangifte 2002 heb ik er niet aan gedacht de in 2002 betaalde kosten voor de begrafenis op te geven. Is het mogelijk deze kosten bij de aangifte 2003 alsnog op te geven. Zo nee, zijn deze kosten nog op te voeren of is dit niet meer mogelijk.

Alvast bedankt voor uw antwoord.

Met vriendelijk groet,
Ben van Haaren

Antwoord:

Geachte heer,

De kosten van de begrafenis van het kind zijn inderdaad fiscaal aftrekbaar voor de ouders. En dat geldt óók voor de kosten van het graf én van het grafmonument.
De kosten van een verzekering van een grafmonument zijn niet fiscaal aftrekbaar; dat ziet de Belastingdienst niet als een noodzakelijke uitgave, net als bijvoorbeeld onderhoud van een graf.

Dat u bij de aangifte Inkomstenbelasting 2002 de in 2002 betaalde begrafeniskosten vergeten bent, is vervelend. Overigens wel begrijpelijk, want het aangifteformulier is hier niet erg helder over. Wat u mijns inziens het beste kunt doen, is snel een brief schrijven aan de inspectie, waarin u aangeeft dat u uw aangifte nog wilt wijzigen en wel omdat u die begrafeniskosten vergeten bent. U moet dan duidelijk uw SoFi-nummer vermelden, het jaar van de aangifte en om welke betaalde kosten het gaat en onder welke post/vraag zij vallen. Wijzigen/verbeteren van de aangifte kan altijd, zolang de aangifte nog niet is vastgesteld. Het kan ook handig zijn om even tevoren met de Belastingdienst te bellen en die brief te zenden aan de persoon die uw aangifte behandelt, als dat bekend is. Dat voorkomt wellicht dat uw brief langs diverse mensen gaat 'zwerven'. Ik verwacht dat men alle medewerking verleent.
U moet er wel op letten, als u de aanslag krijgt, dat men uw aanvullende brief heeft meegenomen. Met al dat geautomatiseer tegenwoordig lijkt het mij niet onmogelijk dat uw brief toch 'vergeten' wordt. Als dat het geval is, kunt u een bezwaarschrift indienen en zal het zeker nog gecorrigeerd worden.

Wat niet kan, is deze in 2002 betaalde kosten nog bij de aangifte 2003 opvoeren. Je kunt bij een aangifte over een bepaald jaar uitsluitend de in dát jaar betaalde kosten opvoeren. Als u de kosten in 2004 bij de aangifte 2003 zou opvoeren, zou men ze weigeren en als de aangifte 2002 dan al definitief vastgesteld zou zijn, zou die aangifte niet meer gecorrigeerd kunnen worden. En dan vist u achter het net.

Maar ik heb nog een ander punt, nu we het over fiscale aftrek hebben. Ik neem aan dat u het graf van uw kind in stand wilt houden zolang u leeft. U bent waarschijnlijk nog niet oud. De uitgifte van het graf is nu waarschijnlijk voor een relatief korte periode, waarschijnlijk 20 jaar. Dat betekent dat u het graf over 20, 30, 40 jaar moet verlengen. De kosten van die verlengingen zijn niet fiscaal aftrekbaar. Maar als u nú, dat wil zeggen dit jaar, met Grafzorg Nederland een langere termijn overeen komt, dan zijn de kosten voor het totaal aftrekbaar. Bij een langere termijn is het ook zo, dat de kosten relatief steeds goedkoper worden.
Ik neem een eenvoudig rekenvoorbeeld.
Stel, het graf voor 20 jaar kost 1.000,-. Die 1.000,- is nu voor u aftrekbaar. Als u in het 42% tarief inkomstenbelasting valt, dan krijgt u 420,- terug van de fiscus en zijn de netto kosten 580,-.
Stel, u bent ongeveer 30 jaar en wilt dat het graf blijft zolang u leeft of zolang andere kinderen (broertje/zusje) leven. Dan moet het graf eigenlijk 60 jaar of misschien wel 80 jaar bestaan.
We gaan even rekenen.
De eerste 20 jaar kosten 1.000,-. Stel dat de verlenging voor 10 jaar telkens - in euro's van 2003 - 500,- kost. Dan kost het graf 80 jaar behouden 1000,- + 6 x 500,- is 4.000,- bruto. U hebt alleen over de eerste 20 jaar een aftrek van 420,-; de netto kosten zijn 3.580,-. Verlengingen zijn immers niet aftrekbaar.

Ik ga uit van Euro's in 2003, omdat de inflatie de tarieven van verlenging natuurlijk telkens duurder maakt, maar ik ga er van uit dat u geld op een bankrekening zet en dat de rente ongeveer even hoog is als de inflatie. Goede spaarrekeningen geven altijd een rente die ongeveer de inflatie volgt, soms iets hoger, soms iets lager. Maar op langere termijn houdt dat elkaar aardig in evenwicht.

Stel nu, u regelt de grafaankoop via Grafzorg Nederland. Voor een termijn van 80 jaar rekent Grafzorg een brutotarief van ongeveer 2.600,-. Bij een aftrek van 42% inkomstenbelasting komen de netto kosten dan op 1.508,-.

Het verschil tussen ongeveer 3.580,- en 1.508,- lijkt mij duidelijk.
Als u belangstelling voor een lange termijn en fiscale aftrek hebt, kunt u zelf op www.grafzorg.nl kijken en daar een formulier en nadere gegevens over de begraafplaats invullen.

mr W.G.H.M. van der Putten

14 april 2003

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE