Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten begrafenis aftrekbaar bij enig kind?


31 oktober 2007

Vraag nummer: 5021  (oude nummer: 9825)

Geachte mr. Van der Putten,
Vanaf 2001 zijn begrafeniskosten van ouders niet meer fiscaal aftrekbaar. De kosten zijn wel in mindering te brengen op de erfenis. Als nu die erfenis nul is (bijvoorbeeld ouder langdurig in verpleeghuis, met hoge AWBZ-afdrachten), blijkt de fiscus te twijfelen, zeker als het een enig kind betreft. De ene medewerker zegt hier een soort hardheidsclausule van toepassing te vinden. De uiteindelijke aanslagbepaler houdt vast aan de wet. Weet u argumenten om de situatie in een voor de erfgenaam gunstige richting te brengen? Alvast dank voor uw antwoord. .

Antwoord:

Geachte heer,

Ik denk niet dat de fiscus een uitzondering maakt. De situatie die u beschrijft is veel voorkomend en er is nu eenmaal een politieke keuze gemaakt dat kinderen geen aftrek (meer) hebben voor de inkomstenbelasting voor de uitvaartkosten van hun ouders.

Het enige dat ik mij kan voorstellen is dat sommige nabestaanden in specifieke situaties nog wel eens als fiscaal partner worden aangemerkt; dat heb ik althans een paar jaar geleden eens gehoord van een gepensioneerde accountant die met zijn broer samenwoonde. Zij waren vrijgezel en woonden al hun hele leven samen. De kosten van de uitvaart van de een werd bij uitzondering aftrekbaar geacht. Nu weet ik niet dat dat was omdat ze alleen fiscale eenheid vormden, dan wel of ze als zodanig posthuum werden aangemerkt.
Vroeger kon in bijzondere gevallen nog wel eens een beroep worden gedaan op een dringende morele verplichting. Je zou dat als een soort hardheidsclausule kunnen zien. Maar ik denk dat men daar ook een stuk terughoudender in is. Ik zie in uw geval - met respect - ook niets bijzonders. Er zijn wel meer mensen enig kind en die voelen de kosten van de uitvaart van de langstlevende ouder per definitie direct in hun portemonnee en ook de fiscale aspecten er van.

Ik heb zelf de ervaring dat de telefonische adviezen van medewerkers van de Belastingtelefoon niet altijd even volledig en adequaat zijn. Dat is ook wel begrijpelijk als het om uitzonderingen gaat, dat is ook heel lastig te beoordelen aan de telefoon. En de medewerkers zijn ook niet erg in de diepte geschoold, wat ook logisch is.

Ik zie dus geen argument voor een uitzondering. Bovendien is het zo dat u in eerste instantie helemaal niet met argumentatie hoeft en zelfs niet kúnt komen. Want men moet een aangifte zónder bijlagen opsturen; alleen als men er naar vraagt kunt u met bewijsstukken en argumenten komen.

Echter, ik ben geen fiscalist. Dit is ook geen fiscale adviesrubriek, maar een adviesrubriek over de regels inzake begraven en cremeren. Oo een paar huis-, tuin- en keuken-vragen kan ik nog nog wel een huis-, tuin- en keukenantwoord geven. Als u echter deskundig fiscaal advies over mogelijke uitzonderingen wilt hebben, moet u uw vraag aan een fiscalist voorleggen. Soms heb ik wel eens een tip, maar in dit geval helaas niet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans mijn ervaring tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718).

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE