Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Fiscale behandeling toekomstige uitvaart moeder


4 april 2004

Vraag nummer: 3041  (oude nummer: 4191)

Bij de afhandeling van de fiscale zaken na het overlijden van mijn vader kom ik tot de conclusie dat de kosten van zijn uitvaart bij mijn moeder tot belastingaftrek leiden.

Wanneer mijn moeder ooit zal overlijden is er voor de kinderen geen mogelijkheid tot belastingaftrek.

Kan mijn moeder zelf de belastingaftrek voor haar uitvaart toepassen door voor haar overlijden een geoormerkt geldbedrag op een aparte rekening te zetten ? Wellicht moet die rekening op naam van de kinderen en moet nadrukkelijk blijken dat het geld voor de uitvaart is bestemd ? Of kan dit alleen via een verzekeringsmaatschappij of uitvaartonderneming ?

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, de kosten lijden tot belastingaftrek bij uw moeder, als zij ze ook zelf voldaan heeft.

Het is een slimme zet om uw moeder al iets voor haar eigen uitvaart te laten regelen. Want inderdaad hebben de kinderen geen mogelijkheid voor belastingaftrek. En zij zelf wel. Zo hoeft ze minder geld contant te houden en kan ze meer van haar geld profiteren, of is de erfenis groter.

Het vastzetten van het geld op een geoormerkte rekening is een optie die de fiscus niet accepteert. Tenminste niet voor aftrek. Er staat dan namelijk niet onomstotelijk vast dat het geld aan de uitvaart wordt besteed, want uw moeder is altijd bij machte om de rekening op te heffen Dat levert nooit aftrek op. Alleen als ze het geld ook echt uit handen geeft en de transactie niet ongedaan kan maken, is aftrek mogelijk.
U kunt denken aan een regeling bij een uitvaartverzekering- of onderneming. Maar verzekeringen accepteren vaak geen mensen van een bepaalde leeftijd meer. Dan komt het al snel neer op vooruitbetalen van de uitvaart bij een uitvaartonderneming. Onder bepaalde clausules is een deposito of vooruitbetaling aftrekbaar. Maar dan zijn er nog een paar dingen om op te letten. Het eerste punt is of het deposito wel waardevast is. U weet niet of uw moeder volgende week of pas over 10 of 20 jaar overlijdt. Ze kan best 95 worden, dat is tegenwoordig niet echt uitzonderlijk meer. Maar dan moet het deposito wel voldoende zijn. U moet er dus op letten of het deposito in de tussentijd ook wel vermeerdert en waardevast blijft.
Een deposito bij een uitvaartondernemer heeft enkele mogelijke nadelen. Het eerste is: bestaat de onderneming straks nog wel? Ik zou zelf nooit bij een willekeurige onderneming een deposito doen of de uitvaart al vast betalen. Als de onderneming failliet gaat, loopt men het risico het geld ook kwijt te raken. Dat heeft niet per se met kwade trouw of onkunde te maken; als bij een klein bedrijf de eigenaar chronisch ziek wordt bijvoorbeeld, is het afgelopen. Dat brengt me op het volgende punt. Als men nu een overeenkomst aangaat met onderneming A omdat die nu zo goed overkomt, is het maar de vraag of men later nog wel met dezelfde mensen te maken heeft. Het bedrijf kan verkocht zijn of een hele andere bedrijfsvoering hebben.
Ik zou kiezen voor een deposito, waarbij het geld niet in een bedrijf(svoering) terecht komt maar afzonderlijk wordt beheerd en waarbij wordt gegarandeerd dat het kapitaal gelijke tred houdt met de stijging van de kosten. Dus waardevast is. Voorts zou ik er voor kiezen om me niet op voor hand te binden aan een bepaalde uitvaartonderneming, maar kiezen voor vrijheid. Zodat ik later de uitvaartverzorger kan inschakelen die ik dan wens en niet een die ik 20 jaar geleden wenste (maar nu misschien niet, of niet in die vorm of niet met dezelfde mensen, bestaat). Een instelling die aan al deze eisen voldoet is de Stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl). Deposito’s bij Grafzorg voor een begrafenis of crematie zijn fiscaal aftrekbaar en verplichten niet tot het inschakelen van bepaalde bedrijven.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE