Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

En/of rekening en belastingen


8 juni 2011

Vraag nummer: 24714  (oude nummer: 16789)

Mijn vriendin kreeg een brief van de belastingdienst ivm de en/of rekening met haar moeder.Zij vertelde dat al het geld van haar moeder was en haar moedere dit ook had opgegegeven in haar IB aangifte.
De belastingdienst stelde dat bij een en/of rekening ieder 50% moet aangeven in de aangifte.
Nu lees ik hier toch iets anders, in haar geval hebben we gedacht dat bij overlijden van de moeder alleen de 50% van moeder als erfenis gezien zou worden. Mijn vraag betreft dus puur belastingtechnisch, erfbelasting 50% of 100 % aangeven? er zijn geen andere erfgenamen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De stellingname van de Belastingdienst dat het geld op een en/of rekening door beide rekeninghouders voor 50% zou moeten worden opgegeven, lijkt mij onjuist.

Het komt vaak voor dat iemand mede-rekeninghouder wordt, om ten behoeve van andere rekeninghouder bij het geld te kunnen. Heel gebruikelijk is dat een ouder een kind mede-rekeninghouder maakt, als de ouder niet meer goed in staat is om zelf alle bankzaken te regelen of om zelf contant geld 'uit de muur te trekken'. Vaak is het ook van belang om op het moment van overlijden direct bij geld van de overleden rekeninghouder te kunnen, om snel en zonder complicaties kosten te betalen. Maar dat betekent niet dat het geld eigendom is van de andere rekeninghouder. Er is een verschil tussen beschikkingsbevoegd zijn en eigenaar zijn. Dat verschil ziet de Belastingdienst 'gemakshalve' over het hoofd. Ten onrechte.

Bepalend is hoe de betreffende rekening gevoed is. Ofwel: komt het geld van bijvoorbeeld het pensioen van de moeder, of uit andere bronnen van de moeder, dan hoeft een dochter het niet op te geven. En de moeder natuurlijk voor 100%.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE