Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Crematiekosten tante aftrekbaar?


15 maart 2004

Vraag nummer: 2982  (oude nummer: 4126)

Gaarne wil ik van u vernemen of de crematiekosten van mijn tante fiscaal aftrekbaar zijn.
Ik ben sinds mijn vierde levensjaar grootgebracht door haar. zij is 26 december 2002 overleden en omdat ik de crematie heb moeten regelen draai ik in prive op voor de kosten.
Verder geen familie meer in leven.

Bij voorbaat dank,

Met vriendelijke groet,

J.A. Oostdam

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Nee, de crematiekosten van een tante zijn niet fiscaal aftrekbaar voor u. Dat zouden ze ook niet voor een kind van haar of voor een broer of zus van haar geweest zijn. Alleen voor een man, als ze (nog) gehuwd geweest zou zijn.

Dat u door uw tante bent grootgebracht is geen argument meer. Vroeger, tot 2001, was het dat wel. Dan golden dergelijke zwaarwegende morele overwegingen wel. Maar nu dus niet meer.

Nu zijn voor iemand alleen de uitvaartkosten aftrekbaar, als de echtgenoot (v/m) is overleden, of als een kind is overleden dat deel uitmaakt van het gezin. Er is mogelijk nóg een aftrekmogelijkheid, als iemand met de overledene een fiscale eenheid vormde. Dat kan wel eens gelden voor mensen die samenwonen, zoals 2 ongetrouwde zussen en een kind dat een ouder in huis neemt. Die mensen kúnnen er soms voor opteren om voor de fiscus een fiscale eenheid te vormen. En in die gevallen kan er ook sprake zijn van aftrek.

Uw tante zou zélf wel aftrek hebben kunnen krijgen, als zij zelf de crematiekosten vooruit had betaald. Daar zou het voordeel van geweest zijn, dat ze minder geld op de bank vast had hoeven houden voor haar eigen uitvaart. Maar bij uw tante was dat niet aan de orde, zo begrijp ik uit uw verhaal omdat de nalatenschap blijkbaar te gering was.
Zie artikelen met fiscale tips binnen deze adviesrubriek of andere delen van de site Uitvaart.nl. Voor uw tante is dat te laat, maar u kunt natuurlijk ook bedenken hoe het later net uzelf zal gaan. In alle gevallen is het beter om dan zelf maatregelen te treffen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE