Belasting teruggave overleden moeder


18 augustus 2011

Vraag nummer: 25577

hallo
mijn moeder is januarie jl overleden. Nu is mijn vraag krijgen we nog een belasting teruggave terug over de jaren 2009-2010 en tegenmoetkoming buitengewone lasten van 2010 terug.
met vriendelijke groet jacqueline

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als uw moeder begin dit jaar is overleden en zij aangifte voor de onkomstenbelasting deed, moeten haar aangiften over 2009 en 2010 op de normale manier worden afgewerkt. Als er nog belasting betaald moet worden, moeten de erfgenamen dat (uit de nalatenschap) doen. Als er een belastingteruggave is, is die voor de erfgenamen.
Zie op de site van de Belastingdienst o.a.
http://www.belastingdienst.nl/particulier/aangifte2010/aangifte_2010/aangifte_2010-35.html

Over de kosten van de uitvaart van uw moeder hebben de erfgenamen geen aftrek voor de inkomstenbelasting.
Al sinds 2001 is er voor kinderen geen fiscale aftrek meer voor de uitvaartkosten van hun ouders.
Ook de fiscale aftrek van de kosten van de uitvaart van ooms, tantes, broers en zussen e.d. was in 2001 al geschrapt.

Soms is wel nog aftrek voor de successierechten mogelijk.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.