Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Alsnog fiscale aftrek? (grafsteen jaar na begrafenis betaald)


27 maart 2008

Vraag nummer: 5320  (oude nummer: 10524)

Geachte heer van der Putten,

Op uw site heb ik verscheidene van uw reacties gelezen op vragen van andere mensen.

Mijn situatie is als volgt:

In 2006 is een kind van ons overleden. Alle kosten van de uitvaart vielen in 2006, alleen de steen (1575 Euro) hebben we in 2007 besteld en betaald.
Vorig jaar heb ik bij de aangifte over 2006 vergeefs schriftelijk het verzoek ingediend om de kosten van deze steen in 2006 te mogen aftrekken omdat ik in dat jaar boven de drempel uitkwam en ik voorzag dat dat in 2007 niet het geval zou zijn.
Dit laatste is nu inderdaad het geval. Omdat niemand me hierop gewezen heeft en omdat je zelf op zo'n moment ook niet over die consequenties nadenkt voel ik me nu erg benadeeld.

Ik heb het voornemen om opnieuw een verzoek in te dienen bij de belastingdienst om de volledige 1575 Euro af te mogen trekken ondanks dat ik niet boven de drempel van ziektekosten en buitengewone uitgaven uitkom.
Ik voorzie echter dat ik hier ook een negatief antwoord op ga ontvangen. Ik heb er al over gebeld met de belastingdienst.

Overigens heb ik in uw reacties op deze site gelezen dat men voornemens is deze kosten vanaf 2009 helemaal niet meer aftrekbaar te maken?

Mijn vragen zijn:
1 Zijn er nu achteraf nog mogelijkheden die ik over het hoofd zie?
2 Heeft het zin om hierover te gaan procederen? Dit omdat het naar de letter misschien allemaal klopt, maar het volgens mij heel onredelijk is dat je in dergelijke situaties van rouw na zou moeten denken over in welk jaar je de kosten van een uitvaart laat vallen.
3 Is u een situatie bekend waarin een klacht over deze onredelijkheid bij de ombutsman is ingediend? In dat geval wil ik graag van u een verwijzing naar het rapport over de klachtafhandeling.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie,

met vriendelijke groet,
XY

Antwoord:

Geachte heer,

Ik begrijp de situatie. Spijtig dat u niet eerder op mijn site hebt gekeken. Ik waarschuw al diverse jaren dat men er verstandig aan doet om de kosten in één jaar te concentreren en bijvoorbeeld de steen vooruit te betalen of er een deposito voor te doen. Maar ja, in het geheel van duizenden vragen op de site valt dat misschien een beetje weg.

Concreet in antwoord op uw 3 vragen:
Ik denk dat het zinloos is om te proberen de Belastingdienst op andere gedachten te brengen. De regel is nu eenmaal dat men aftrek heeft in het jaar van betaling en dat is het dan. Daar maakt men geen uitzondering op en procedures zijn dan ook zinloos.
De Ombudsman kan daar ook niets aan veranderen.
Bij klachten over de regels moet u bij de Tweede Kamer zijn, die maakt de regels. Maar ja, men besluit nu net om de aftrek in 2009 helemaal te stoppen, dus meer soepelheid zit er niet in. En zeker niet met terugwerkende kracht.

Wat ik u en andere mensen alleen kan aanbevelen is om de kosten van de eigen uitvaart (begrafenis, graf, steen) dit jaar vooruit te betalen. Dan is er nog fiscale aftrek.
Zie o.a. vraag 10027 'Verzekering zinvol? (en alternatieven)' in de lijst van Meest gestelde vragen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE