Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aftrek op F-biljet (overlijdensaangifte)


3 december 2004

Vraag nummer: 3526  (oude nummer: 5094)

L.S.
Mijn vraag is de volgende:
X overlijdt. Zij laat geen partner of kinderen na. Alleen een neef die dan ook enig erfgenaam is. Neef betaalt (t.l.v. rekening van erflater diens begrafenis).
Zijn, en zo ja bij wie, haar begrafeniskosten als buitengewone uitgaven voor de ib aftrekbaar? Dus hetzij bij die neef hetzij op haar 'eigen aangifte' (F-biljet) ?
Zo ja/nee waarom ?
Bij voorbaat dank.

Antwoord:

Geachte heer,

De begrafeniskosten zijn niet aftrekbaar voor de IB (inkomstenbelasting); voor niemand meer. Dat komt door een wijziging van de inkomstenbelasting in 2001, waar in deze rubriek vaker over geschreven is.

De begrafeniskosten zijn voor de neef niet aftrekbaar voor zijn inkomstenbelasting (alleen voor de langstlevende partner als die er geweest zou zijn).
En ook niet voor rekening van de overledene op het F-formulier. Het formulier geldt namelijk TOT het moment van overlijden van betrokkene. En de uitvaartkosten komen NA dat overlijden.... Men heeft dus geen aftrek meer.

Zie diverse artikelen over de kosten van een uitvaart en meer vragen in de sub-rubrieken Kosten uitvaart en Belastingen: alleen betrokkene zelf kan - onder voorwaarden - bij leven de kosten fiscaal aftrekbaar maken.
Zie mijn tips op dat terrein.

Wat u beschrijft is te voorkomen. Ook bijvoorbeeld wanneer iemand terminaal is en slechts enkele dagen te leven heeft.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE