Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aftrek deposito verzekering en successierechten


14 juni 2007

Vraag nummer: 4782  (oude nummer: 9287)

Geachte heer, mevrouw,

Op 14 mei jl is mijn oud buurman overleden. Omdat hij geen kinderen of andere familie had ben ik zijn enige erfgenaam en was tot zijn overlijden zijn mentor.

Hij had voor de crematie een deposito verzekering welke nog niet eerder voor belastingaftrek in aanmerking is genomen.

Mijn vragen zijn:
Kan op zijn laatste aangifte biljet F nog dit deposito bedrag voor de belasting worden afgetrokken?

Indien dit niet het geval is, kan ik zelf dan deze kosten aftrekken? Ik meen ergens gelezen te hebben dat indien men wel verplicht is om de crematie te regelen dit ook afgetrokken kan worden. Helaas kan ik het artikel niet meer terug vinden op internet. Omdat er geen andere familie
was en ik zijn mentor was, moest ik alles wel regelen.

De kosten van de crematie kunnen worden afgetrokken van de te betalen successierechten. Moet het deposito bedrag er dan eerst bij opgeteld worden?

Zijn er nog andere kosten die ik af kan trekken? Bv reiskosten ivm regelen uitvaart, bloemen enz?

Wat zijn de voordelen als ik nog dit jaar aangifte doe van
successierecht?

Mijn hartelijke dank voor beantwoording van mijn vragen,

X

Antwoord:

Geachte heer,

Het F-formulier betreft de aangifte inkomstenbelasting van de overledene voor het belastingjaar waarin betrokkenen is overleden. Een deposito kan alleen worden afgetrokken voor de aangifte van het jaar waarin het deposito is betaald. Als het deposito door ue buurman niet dit jaar gestort is, kan het niet in het F-formulier worden meegenomen. Het had - wellicht - afgetrokken kunnen worden in het jaar dat er betaald is. Maar ik schrijf 'wellicht', omdat een deposito alleen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar is; de belangrijkste voorwaarde is dat er geen geld kan worden uitgekeerd aan nabestaanden. Wellicht heeft uw buurman het deposito eerder niet afgetrokken omdat deze voorwaarde niet van toepassing was.

U kunt zelf bij uw inkomstenbelasting geen deposito van de buurman aftrekken. Ook de kosten van de uitvaart, reiskosten, bloemen e.d. zijn niet voor uw inkomstenbelasting aftrekbaar. In zeer bijzondere gevallen wil de Belsatingdienst bnog wel eens een dringende morele verplichting aannemen, maar daar is men sinds 2001 veel strenger mee geworden.

De juiste werkwijze is dat u de uitkering van het deposito optelt bij de nalatenschap en dat u vervolgens de kosten die gemaakt zijn, de crematie maar ook uw reiskosten voor het regelen van de crematie, bloemen e.d. van de nalatenschap aftrekt. Vervolgens moet over de nalatenschap successierecht worden betaald. Er is geen voordeel of nadeel in welk jaar het successierecht betaald wordt; men is als erfgenaam verplicht om binnen 8 maanden aangifte te doen. U verwart de successierechten met de inkomstenbelasting (IB), daar kan het soms wel iets uitmaken in welk jaar men iets aftrekt. Maar dan moet men het zo regelen dat men in een bepaald jaar iets betaalt, of de betaling bewust uitstelt naar een volgend jaar. Want men heeft voor de IB alleen aftrek in het jaar van betaling. Men kan niet een eigen gekozen gunstig jaar voor aftrek hanteren.
Het voordeels als u zo snel mogelijk aangifte doet voor de successierechten is dat u er snel van af bent.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE