Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Sticker op urn (geen onuitwisbare letters? niet-identificeerbare as!)


3 april 2018

Vraag nummer: 54497

Geachte heer,

Er zijn crematoria die de naam en het registratienummer dmv een sticker op de urn vermelden. Dient dit niet langer in onuitwisbare letters te zijn?

Antwoord:

Geachte heer,

In 2010 is de wettelijke verplichtig om onuitwisbare letters en cijfers toe te passen op een gesloten asbus, zoals voordien was vastgelegd in artikel 58 van de Wlb, geschrapt.
Dit voornemen was aangekondigd en toegelicht in de Memorie van toelichting (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 696, nr. 3, p. 10-11) van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de lijkbezorging. En wel onder het kopje 'vermindering administratieve lasten'.

Ik zelf zie de administratieve last van onuitwisbare letters niet, nu bijna alle crematoria de persoonsgegevens van de overledene in het metalen deksel van de urn stansen. Daar hoeft een crematorium immers geen administratie van bij te houden, dus ik zie de last niet. Op een sticker moeten de letters ook worden ingetoetst. De handeling blijft min of meer hetzelfde.

Ik vind het heel onverstandig om de metalen deksels-met-naam in te ruilen voor stickertjes, waarvan we zonder helderziend te zijn kunnen voorspellen dat ze eens los zullen laten. Zeker als ze in een vochtig zandgraf zouden liggen. Met meerdere asbussen in een nis of een graf wordt het een probleem te achterhalen wie wie is.
Ook al omdat mij ook ter ore is gekomen dat sommige crematoria geen vuurvast identiteitssteentje meer in de as leggen, maar apart bijvoegen. Dat vind ik buitengewoon onverstandig. Het is juist het doel om aan de hand van het steentje IN de as altijd de as te kunnen identificeren. Een los steentje verliest zijn functie.

Met losse steentjes en losse stickers zal helaas een aantal asbussen een onzekere toekomst tegemoet gaan. Onnodig, helaas.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Op zaterdag 14 april 2018 wordt de derde editie gehouden van de Uitvaartbeurs Amsterdam. In de historische Westerkerk kunnen bezoekers inspiratie en informatie vinden bij meer dan tachtig stands. De Uitvaartbeurs Amsterdam is de grootste consumenten uitvaartbeurs van Nederland.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE