Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vervoert de KLM alleen verzegelde urnen?


22 september 2013

Vraag nummer: 35685

Mijn moeder had als wens dat haar as wordt uitgestrooid op Bali. Mijn zusje wil echter iets van haar as thuis bewaren. KLM verbiedt mij nu de as mee te nemen als deze niet in een verzegelde urn zit. Heb ik niet het recht een gedeelte van de as van mijn moeder mee te nemen tenzij in een verzegelde urn?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik begreep niet hoe u aan de eis van de verzegelde urn van de KLM kwam. Ik kreeg de ingeving om op de site van de KLM te kijken en vond daar, toen ik de vraag 'urn vervoeren' intypte, de volgende tekst:
"Als de overledene is gecremeerd, mag u de urn als cabinebagage meenemen op voorwaarde dat:
- De urn verzegeld is en onder de stoel of in de overheadbin past.
- Een kopie van de overlijdensverklaring en/of een brief van het crematorium kan worden overlegd aan de beambten van de veiligheidscontrole.
Een urn hoeft niet te worden geopend bij de veiligheidscontrole."

Echter, Nederlandse asbussen worden nooit verzegeld, dus ik snap niet waarom de KLM die eis stelt. Dan zou geen enkele asbus vanuit Nederland naar het buitenland kunnen worden vervoerd. Althans per KLM. En dat zou ook nooit gekund hebben. De asbussen werden in Nederland nooit verzegeld. Wel werden ze vroeger, tot 1991, hermetisch gesloten waardoor de asbus niet zonder beschadiging te openen was. Maar dat is iets anders dan verzegelen.

Dat op de site staat dat de asbus verzegeld moet zijn, is dus een loze richtlijn. De tekst is door iemand zonder kennis van zaken opgesteld. Zolang de KLM bestaat heeft zij per definitie nooit een verzegelde Nederlandse asbus kunnen vervoeren. Er wordt blijkbaar ook nooit op gecontroleerd, want geen enkele asbus kan aan deze voorwaarde voldoen.

De as van uw moeder zit waarschijnlijk in een kunststof asbus met een metalen deksel, die men net zoals een deksel van een verfpot met een schroevendraaier er af kan wippen. Mij lijkt het mogelijk een beetje as uit de asbus te nemen en de deksel terug te plaatsen. De bus hoeft vervolgens niet verzegeld te worden; ik zou ook niet eens weten hoe dat zou kunnen. En wie daar bevoegd toe zou zijn (niemand).

As mag in allerlei objecten vervoerd worden. As kan men bijvoorbeeld ook in een trommeltje of in een plastic doosje of zak vervoeren. Ik zie geen reden voor KLM om as in dergelijke voorwerpen te weigeren.
Ik denk dat men er goed aan doet de tekst ook op dit punt iets flexibeler te maken: as mag in een asbus of een ander voorwerp vervoerd worden. Als het volgens de wet mag, waarom dan niet van de KLM?

Overigens zou de KLM er beter aan doen om het woord 'asbus' in plaats van het woord 'urn' in de tekst te gebruiken. Asbus is de wettelijke term en ook de feitelijke term van het kunststof omhulsel van de as dat men van het crematorium krijgt. Een urn is het sieromhusel van de asbus, vaak van keramiek. Maar een urn kan ook van steen, hout of glas zijn. Asbussen worden gewoonlijk zonder sierurn vervoerd.

Ook de term 'overlijdensverklaring' in de KLM-tekst is onjuist. De verklaring van overlijden is een verklaring van een arts bij een natuurlijk overlijden. Bij een niet-natuurlijk overlijden zoals door een ongeval wordt een dergelijke verklaring nooit afgegeven en kan dus ook nimmer worden overgelegd. Zou de KLM nooit de as willen vervoeren van iemand die door een val van de trap is overleden? Ik denk niet dat dat haar bedoeling is. Maar het staat er nu wel, ook al heeft die overlijdensverklaring van een arts juridische geen status in het maatschappelijk verkeer.
Wat de KLM waarschijnlijk bedoelt is dat men graag een afschrift ziet van een uittreksel uit het register van overlijden, met betrekking tot de overledene. Dat is het formele document van de Burgerlijke Stand waar men in Nederland een overlijden mee kan aantonen. Het uittreksel wordt in de wandeling ook wel als de 'overlijdensakte' aangeduid, maar de enig juiste term is 'het uittreksel uit het register van overlijden'.

Volgens de Nederlandse wet is het toegestaan om as te verdelen. Uw zus mag dus een beetje as van moeder uit de asbus (laten) nemen en thuis bewaren. Het restant van de as kan naar het buitenland worden gestuurd en daar worden verstrooid.

Ik heb de KLM via haar site feedback op de tekst gezonden en de suggestie gedaan om de tekst aan te passen.*

Dat men een afschrift van het uittreksel van het register van overlijden en een verklaring van een crematorium vraagt, is niet vreemd. Het is wettelijk niet vereist, maar het is anderzijds ook niet vreemd dat de KLM wil weten wie of wat ze vervoert.

Als ik u was zou ik de asbus (met die papieren) gewoon meenemen naar Bali. Er zijn geen problemen te verwachten. Die hebben duizenden andere Nederlanders de afgelopen decennia ook niet gehad. Bali is een van de populairste bestemmingen van as buiten Nederland. Veel mensen hebben daar een band mee.

Zie ook:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


----
naschrift:

* Daar heb ik nooit een reactie op gehad. Maar in 2016 keek ik nog eens op de site van KLM en zag dat de tekst een beetje gewijzigd was. De tekst luidt nu:

U kunt een urn meenemen als deel van uw handbagage of ruimbagage:
- Het crematorium certificaat moet meegenomen en getoond worden tijdens de veiligheidscontrole, zodat de urn niet wordt geopend.
- Als de urn wordt meegenomen als een deel van de handbagage, mogen de afmetingen maximaal 55 x 25 x 35 cm/ 21.5 x 10 x 13.5 inch (l x b x h) zijn.
- De urn mag niet van metaal zijn.
- De urn moet zo ingepakt worden dat andere passagiers de urn niet als urn kunnen herkennen.

Dit lijkt mij een zinnige regeling.

--------


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >