Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Asverstrooiing op Curaçao


15 december 2013

Vraag nummer: 36763

Uw antwoorden op vragen over as verstrooiing op Curaçao dateren uit 2009. Is er inmiddels meer bekend over de regelgeving met betrekking tot as verstrooiing op Curaçao?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik denk dat er sinds 2009 niets veranderd is in de regelgeving met betrekking tot verstrooiing op Curaçao.

Voor de uitvoer van een asbus uit Nederland zijn geen vergunningen nodig. Voor de invoer van een asbus op Curaçao ook niet.
Men kan de asbussen als handbagage in het vliegtuig meenemen, maar elke vliegmaatschappij kan eigen regels hebben. Hoogstwaarschijnlijk is het geen probleem.
Men kan een asbus ook als postpakket verzenden.

Zie vergelijkbare vragen in de rubriek Cremeren > Vervoer asbus buitenland
http://www.uitvaart.nl/?s_page_id=68&pid=1&scat=80
en
Overige onderwerpen > Buitenland
http://www.uitvaart.nl/?s_page_id=68&pid=1&scat=67

Voor Curacao en de andere eilanden van de Nederlandse Antillen gold de Landsverordening van de 22ste december 1989 houdende regelen met betrekking tot het verbranden van lijken en tot wijziging van enige algemene verordeningen in verband met die regelen (Crematielandsverordening). Ik weet of deze verordening nog van toepassing is verklaard na de staatkundige verandering van 2010. Ik vermoed van wel. En als er een andere regeling is, is die vermoedelijk inhoudelijk gelijkluidend.
Arikel 18 van de Crematielandsverordening uit 1989 luidde:
1. (...)
2. Mits voldaan aan het in artikel 17, eerste lid*, bepaalde, is de invoer van de as van in het buitenland verbrande lijken naar een der eilanden van de Nederlandse Antillen toegelaten. Bij aankomst dient te worden overgelegd een desbetreffende verklaring van overlijden of van levenloze geboorte of een daarmede overeenstemmend document waaruit de identiteit van de gecremeerde persoon of het doodgeboren kind blijkt.
3. Uit het buitenland afkomstige as kan niet eerder dan een maand na de invoer worden verstrooid.
[* artikel 17, eerste lid, luidde: 1. Na de verbranding wordt de as geborgen in een bus, die hermetisch gesloten wordt en waarop de naam, de voornamen en de datum van overlijden c.q. levenloze geboorte van de overledene of doodgeborene alsmede een registratienummer in onuitwisbare letters en cijfers staan vermeld].

Men vraagt een verklaring van overlijden, maar waarschijnlijk bedoelt men een uittreksel uit het register van overlijden van de burgerlijke stand. De verklaring van overlijden is voor de Nederlandse wet slechts een verklaring van natuurlijk overlijden van een arts. Men moet in Nederland aangifte doen van het overlijden.

De Crematielandsverordening kent geen regels op welke plaatsen wel of op welke plaatsen niet verstrooid mag worden. Dat betekent dat overal vesrtrooid mag worden, mits met toestemming van de eigenaar van de grond.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals over het vervoer van as naar het buitenland en het daar verstrooien van as:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE