Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Zus weigert verdeling van as

30 april 2008

Vraag nummer: 5392 (oude nummer: 10678)

geachte .. graag wilde ik u vragen wat mijn mogelijkheden of mijn rechten zijn omtrent het verkrijgen van een gedeelte van de as van mijn recent overleden moeder. mijn moeder heeft drie dochters waarvan ik de jongste ben,mijn oudste zus en ik een hebben een incestverleden wij zijn jaren misbruikt door de broer van mijn moeder.mijn middelste zus niet .mijn zus is vijf jaar in therapie geweest en ik ben al vanaf mijn 16 in therapie inmiddels ben ik 46 pas de laatste jaren heb ik het hardop in therapie kunnen vertellen. door deze geschiedenis heeft mijn middelste zus het meeste contact met haar gehad ,mijn moeder vond het confronterend om ons te zien ze werd daardoor steeds aan haar eigen incestverleden herinnerd.mijn moeder is ook peettante van mijn dochter,mijn moeder was en is mijn alles.mijn huisarts zal dat kunnen bevestigen.alle drie de dochters waren ook bij haar ziekbed en haar overlijden. ik zelf heb de dela gebeld en verteld van haar overlijden zij zijn gekomen en mijn zus heeft het verder geregeld zij zou over alles overleg plegen maar vanaf dat de dela bij haar is geweest heeft zij haar plannen gewijzigd en zelf alles geregeld zij heeft getekend en ons nergens bij betrokken ik ben toen bij de dela geweest situatie uitgelegd maar zij zeiden wij zijn alleen zakelijk en zij heeft getekend dus alle rechten dus mijn zus en ik hebben geen enkel recht zij heeft ons alles ontnomen en wij willen alleen een beetje as voor een ketting om onze moeder voor altijd bij ons te dragen. aub help ons twee verslagen dochters bij voorbaat mijn oprechte hartelijke dank X en X

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is wettelijk zo dat de persoon die de crematie regelt, er de schriftelijke opdracht voor geeft, ook de persoon is die de zeggenschap heeft over de as. En die persoon beslist dus of de as wordt verdeeld of niet.
De wetgever heeft zo een knoop willen doorhakken dat één persoon het voor het zeggen heeft. Omdat anders in heel veel gevallen er onenigheid is en blijft en er nooit een oplossing komt.

Dat is in sommige gevallen, zoals het uwe, best wel zuur. Maar men kan een wet niet zo maken, dat de wet altijd voor alle gevallen redelijk en billijk is, want er zijn vele honderden verschillende gevallen te bedenken.

Dela (en iedere andere uitvaartonderneming) kan en mag hier niets aan doen. Dela moet de wet volgen en Dela moet de wens van de opdrachtgever volgen. Dela is geen rechter die iets anders kan en mag beslissen.

Wat voor u misschien nog wel mogelijk is, is een rechtszaak beginnen. Voor de rechter is het wel mogelijk om rekening te houden met uw omstandigheden. Misschien is zelfs al wel een brief van een advocaat aan uw zus voldoende.
Ik adviseer u om contact op te nemen met een advocaat en met hem of haar de mogelijkheden door te spreken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder