Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verdelen as (te verwachten onenigheid na overlijden moeder).


11 april 2006

Vraag nummer: 4377  (oude nummer: 7861)

geachte heer

Mijn moeder zit momenteel in een verpleeghuis.
In 2002 heeft zij bij de begrafenisondernemer vast laten leggen dat de as van mijn moeder bijgezet moest worden bij mijn vader, die in Nijmegen ligt begraven.
Echter in 2005 ( mijn moeder is niet meer wilsbekwaam, dementerend) is in het verpleeghuis door mijn oudste zus (die zich als de contactpersoon zelf heeft aangesteld) met mijn moeder in het bij zijn van de pastor van het verpleeghuis een "gesprek" geweest, waarin ze te kennen zou geven dat haar as niet bij mijn vader bijgezet zou worden maar in Venlo waar mijn moeder vroeger gewoond heeft, uitgestrooid zou worden.
Wij zouden met 4 kinderen graag zien dat de as verdeeld zou worden zodat wij toch een gedeelte hiervan bij mijn vader kunnen bijzetten.
Het is toch belachelijk dat mijn oudste zus dit tegen zou kunnen houden?
Hier zou toch wettelijk iets geregeld voor moeten zijn?
Wij hebben haar dus voor de begrafenis nergens voor gemachtigd, maar het verpleeghuis zegt dat zij de toestemming moet geven?
Dit is voor ons zeer pijnlijk.
Met vriendelijk groeten,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als uw oudste zus met uw moeder een 'gesprek' heeft gevoerd waar dit uit kwam, wat weerhoudt u dan om opnieuw met uw moeder in het bijzijn van getuigen te vragen wat zij wil?
Is de laatste wens die zij bij de begrafenisondernemer heeft gedeponeerd een codicil? Voldoet het aan de wettelijke eisen van een codicil? Is het volledig handgeschreven en gedateerd door uw moeder? Zo ja, dan is het rechtsgeldig.
Maar als het een soort boekje is waarin ze bij bepaalde vakjes kruisjes heeft gezet en zelf er af en toe iets bij heeft geschreven, is dat niet rechtsgeldig al laatste wilsbeschikking.

U zegt dat uw moeder dementerend en niet meer wilsbekwaam is. Is dat formeel vastgelegd en is er toezicht geregeld?

Waarom laat u het gebeuren dat uw oudste zus zich als contactpersoon laat noteren, als u en/of anderen dat zelf willen en kunnen zijn? Dat kunt u toch het verpleeghuis kenbaar maken?

U hebt de idee om na de crematie de as te verdelen, om een deel bij te laten zetten bij vader. U baseert dat natuurlijk op de wens van moeder, toen ze nog niet dementeerde. Het is zo dat nier ieder kind recht heeft op een deel van de as. Het is inderdaad zo dat as verdeeld kan worden, maar alleen als de opdrachtgever van de crematie daar mee instemt. Als u zeker wilt dat de as verdeelt wordt, is het van groot belang dat u of een ander familielid dat de as wil verdelen, als eerste opdracht geeft aan een begrafenisondenemer voor de crematie.

Zie:


Wie de crematie regelt, heeft zeggenschap over de as. Daarvoor is het van belang dat u bij een plotseling overlijden van uw moeder direct wordt gewaarschuwd en dat u direct maatregelen neemt. U zou ook al tevoren bij het verpleeghuis kunnen vastleggen dat bij overlijden de uitvaartondernemer van haar keuze wordt ingeschakeld en daar kunnen opgeven dat u als opdrachtgever fungeert die ook garant staat voor de kosten. Want om dat laatste gaat het natuurlijk de uitvaartondernemer. U zou er ook goed aan doen om uw moeder een (nieuw) codicil te laten schrijven met de wens om de as te verdelen of de wens om de as in het graf van vader te laten zetten. Een codicil is echter alleen geldig als moeder het helemaal zelf schrijft.

Zie tientallen vergelijkbare vragen in de subrubrieken Keuzes en zeggenschap over de as en 'Verdelen van as' in de hoofdrubriek 'Cremeren'.
Zie ook oudere vragen over het codicil in de sub-rubriek 'Wilsbeschikking'van de hoofdrubriek 'Overige'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Met vragen zoals: Waarom na crematie een maand wachten op de as?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE