Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Problemen bij verdeling as


29 september 2009

Vraag nummer: 6921  (oude nummer: 13944)

Welk artikel in welke wet bepaalt dat het crematorium de as niet mag afgeven als nabestaanden een conflict hebben over wie welk deel van de as mag hebben??

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De Wet op de lijkbezorging bepaalt in artikel 18 dat de persoon die opdracht geeft voor de crematie, ook de bestemming van de as bepaalt, overeenkomstig de wens van de overledene.
Het verdelen van as is wettelijk mogelijk, maar de opdrachtgever beslist daar over.

Bij ernstige meningsverschillen tussen nabestaanden onderling, kunnen zij de kwestie voorleggen aan de rechter of mediation toepassen. Het laatste is in de regel sneller en goedkoper, maar dan moet er van beide kanten wel bereidheid zijn om naar oplossingen te zoeken.

Nu is het praktijk dat als andere nabestaanden dan de opdrachtgever het niet eens zijn met de door de opdrachtgever van de crematie gekozen bestemming, een crematoriumhouder de asbus op verzoek een korte tijd aan niemand afgeeft om partijen de gelegenheid te geven om een rechtszaak te beginnen of toch nog onderling overeenstemming te bereiken. Een partij kan natuurlijk ook beslag laten leggen, maar dat kost alleen tijd en veroorzaakt overbodige kosten als een crematoriumhouder de asbus toch onder zich houdt. In de memorie van toelichting bij een wijziging van de Wet op de lijkbezorging op het punt van de asbestemming in 1998 is aangegeven dat een crematoriumhouder dat vanuit een zekere maatschappelijke zorgplicht ook behoort te doen.
Alleen kan of moet dat vasthouden niet eindeloos geschieden; ik heb er in deze rubriek al eens bepaalde spelregels voor geformuleerd. Er moet evenwicht zitten in de belangen van partijen.

Ik verwijs u naar de vele vergelijkbare vragen over geschillen en het tijdelijk vasthouden van de asbus in de subrubriek 'Keuzes en zeggenschap over as' in de hoofdrubriek 'Cremeren'.
http://www.uitvaart.nl/?s_page_id=68&pid=1&scat=84

Zie ook de subrubriek 'Verdelen van as'.
http://www.uitvaart.nl/?s_page_id=68&pid=1&scat=58

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >