Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten crematie zoon (minderjarig, verzekering, alimentatie en verdeling as)


16 februari 2017

Vraag nummer: 49682

geachte heer van Putten.

Mijn zoon van 16 jaar is 11 januari 2017 overleden aan leukemi.
Zijn moeder en ik zijn al 14 jaar niet meer samen.
Moeder heeft een uitvaartverzekering voor onze zoon afgesloten.
Wij hebben afgesproken om de ekstra kosten van de crematie te delen. ook is er afgesproken mondeling om de as te delen.

Nu na een maand waar de as vrijkomt wil de moeder de as niet meer met mij delen. (moeder is opdrachtgever voor crematie).

Ook zegt zei dat ze de helft van het verzekerde bedrag voor de crematie op mij verhalen kan. hoewel dit bedrag door de verzekering is uitgekeerd.

hoe ver kan de moeder gaan en wat zijn mijn rechten.
Met vriendelijke groet verblijf ik Henk Smit.

Antwoord:

Geachte heer,

Gecondoleerd met uw zoon.

Heel naar en vervelend allemaal. Zoon dood en dan dit gedoe er nog achter aan.
Wat moet je aan met iemand die zich niet aan afspraken houdt?

Ik zie geen recht of titel dat de moeder van uw zoon de (door de verzekering uitgekeerde) helft van de uitvaartkosten op u kan verhalen.
Hier moet ook bij betrokken worden dat u of uw ex-partner samen de kosten van levensonderhoud van uw zoon hebben gedragen. Als uw zoon in beginsel bij zijn moeder woonde en u aan de moeder van uw zoon alimentatie hebt betaald en zij heeft mede op basis van die alimentatie enkele jaren premie voor een uitvaartverzekering betaald, dan hebt u al bijgedragen aan de kosten van die verzekering. Dan is het vragen van de helft van het verzekerde bedrag onterecht.
Als er voor uw zoon nog geen verzekering geweest zou zijn en uw voormalige partner u voor zou stellen om een verzekering af te sluiten en de kosten te delen, bovenop de bestaande alimentatie, dan zou het anders kunnen liggen. Maar dat moet iemand dan vooraf bespreken.
Nu wil uw ex twee keer incasseren, zo lijkt het.

Dan wat betreft het verdelen van de as: hebt u er iets over op papier staan, of op beeldscherm? Of waren er getuigen van die afspraak?
Als iemand niet het fatsoen heeft om zich aan een afspraak te houden, wordt het moeilijk.

In theorie is een rechtszaak mogelijk. Maar dan zal de rechter in eerste instantie vragen naar de wens van uw zoon. Wat wilde hij dat er met zijn as zou gebeuren? Als hij heeft aangegeven dat hij wilde dat de as gelijk over zijn ouders verdeeld zou worden, hebt u een punt. Als u een dergelijke wens van uw zoon niet kunt aantonen of aannemelijk kunt maken, wordt het een lastig verhaal.

Ik verwijs u naar andere vragen over het verdelen van as

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd (en rechtszaken over bewaren of verstrooien van as)

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE