Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Geschil verdeling as over 2 urnen


27 augustus 2003

Vraag nummer: 2424  (oude nummer: 2969)

Geachte heer Van der Putten,

Langs deze weg wil ik graag uw aandacht vragen voor de onderstaande situatie.

Op 4 juni j.l. is mijn vader overleden. Alles wat er moest gebeuren was tot in detail vastgelegd in het testament, een door hem zelf geschreven en ondertekende brief en in een verslag van een gesprek tussen mijn vader en mijn broer, ook ondertekend. Er wordt o.a. vermeld dat mijn vader begraven wil worden bij mijn moeder in het graf en dat de begrafenis door zijn vrouw, in nauwe samenwerking met de 4 kinderen, geregeld diende te worden.

Toen wij enige uren na zijn overlijden bij elkaar kwamen voor een gesprek met de consulente van het uitvaartcentrum werd ons medegedeeld door zijn tweede vrouw, met wie hij 3 jaar getrouwd was, dat mijn vader zich recentelijk nog had bedacht en toch liever gecremeerd wilde worden. In onze familie is nog nooit iemand gecremeerd en ook in dit geval is er nooit sprake van geweest. In elk geval zou mijn vader zoiets essensieels zeker met een van zijn kinderen hebben besproken. Zijn vrouw zag dit anders en verklaarde het fijn te vinden als de urn bij haar eerste man in het columbarium zou worden bijgezet. Zij had dan, zoals ze zelf zei, "de beide mannen van wie zij had gehouden bij elkaar". Heftige protesten van onze kant mochten niet baten en alle tegenwerpingen werden van tafel geveegd. Ook de mevrouw van het uitvaartcentrum was van mening dat, als dit werkelijk de laatste wil was van onze vader, dit ook inderdaad zo moest worden uitgevoerd. Ook al lag dit nergens vast. Na veel geharrewar zijn we tot een compromis gekomen. De kinderen gingen akkoord met een crematie, onder voorwaarde dat de as over 2 urnen zou worden verdeeld. Zo kon een ieder er een eigen bestemming aan geven. Deze werkwijze is vastgelegd en ondertekend door onze stiefmoeder. Tot zover was alles goed afgesproken.

Toen wij echter terugkwamen van onze zomervakantie heeft mijn zus eens geĆÆnformeerd bij het uitvaartcentrum wanneer de as zou worden opgehaald bij het crematorium, zodat wij konden gaan plannen om de urn tijdens een besloten plechtigheid in het graf te plaatsen. Men verklaarde daarop dat onze stiefmoeder reeds op 3 juli contact had opgenomen om de afspraak te wijzigen. De as moest toch in 1 urn. Mijn broer had haar kort daarna nog gesproken maar er werd met geen woord over gerept. Het uitvaartcentrum heeft daarop het crematorium gebeld en kreeg te horen dat de as als enige tijd geleden was opgehaald. Het bleek dat, tijdens onze vakantie, een ander uitvaartcentrum, die niets wist van de gemaakte afspraken, in opdracht van mijn stiefmoeder de urn al had opgehaald en had afgeleverd bij de kerk waar de bijzetting zal plaatsvinden.

Wij waren met stomheid geslagen. Onze pogingen om deze beslissing te herroepen liepen op niets uit. Beide uitvaartcentra waren van mening dat zij slechts met onze stiefmoeder te maken hadden. Normaal gesproken is dit natuurlijk ook zo maar het kan onze consulente zeker niet zijn ontgaan hoe de verhoudingen lagen, zodat en op zijn minst even had kunnen worden geverifiƫerd bij 1 van de kinderen.

De bijzetting van de urn, waarvoor wij niet zijn uitgenodigd, staat gepland voor 27 september a.s. zodat de tijd voor ons begint te dringen. Wij willen graag dat gerechtigheid zal geschieden en denken erover om een Kort Geding tegen onze stiefmoeder aan te spannen. De notaris, die de zaak onder zich heeft, adviseert ons evenwel om ons vooraf toch vooral goed te laten adviseren over de slagingskansen van een dergelijke actie. Kunt u ons hierbij helpen?

Hoogachtend,
C.J.B. Brantjes
Driebergen

Antwoord:

Geachte heer,

Ik begrijp de problematiek. Wellicht kan ik inderdaad iets voor u doen.
Morgenochtend ben ik afwezig, maar u zou mij morgenmiddag kunnen bellen zodat we dat kunnen bespreken. Ik mail u het nummer.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE