Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Afgifte as aan minderjarigen


6 februari 2009

Vraag nummer: 6147  (oude nummer: 12270)

Het volgende doet zich voor:
Mw. A is opdrachtgeefster van de crematie van haar man.
Mw. B, ex-echtgenote van overledene met 3 minderjarige kinderen, wil gedeelte van de as voor haar kinderen.
Mw. A wil wel de kinderen machtigen, maar niet mw. B.
Hoe kan dit probleem opgelost worden?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik zie het probleem niet in die zin dat ik het idee van 'machtigen' niet begrijp. Machtigen voor wat? Mevrouw A kan gewoon een gedeelte van de as afstaan aan de kinderen uit het eerdere huwelijk van de overledene. Dat is een feitelijk iets. Ze kan zelf de asbus openen en zelf een beetje geven, of het crematorium zeggen dat ze de as wil verdelen en afspreken dat het crematorium die as dan aan de kinderen geeft. Daar komt geen machtiging aan te pas. Als de kinderen heel erg jong zijn en zelf de as niet ontvangst kunnen nemen, is het logisch dat hun moeder dat dan voor hen doet. Als het wat grotere kinderen zijn, kunnen ze het zelf ophalen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE