Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Aanspraak op as

1 november 2009

Vraag nummer: 7031 (oude nummer: 14233)

mijn zus heeft mij geweigerd aanwezig te zijn bij de crematie...kan ik wel aanspraak maken op de as van mijn vader?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Volgens de wet beslist de persoon die opdracht heeft gegeven voor de crematie, wat er met de as gebeurt.
Die persoon moet bij die beslissing rekening houden met de wens van de overledene, zoals dat in een testament of codicil staat of anderszins bekend is.

Andere kinderen kunnen geen aanspraak maken op een deel van de as van een ouder, als die ouder niet in een testament of codicil heeft vastgelegd of duidelijk heeft verklaard, dat de as verdeeld moet worden of aan een bepaald kind moet worden gegeven.

Als uw vader niets vast heeft gelegd, beslist uw zus.

Zie vergelijkbare vragen in de subrubrieken 'Verdelen van as' en 'Keuzes en zeggenschap over as' in de hoofdrubriek 'Cremeren'.
http://www.uitvaart.nl/?s_page_id=68&pid=1&scat=58
http://www.uitvaart.nl/?s_page_id=68&pid=1&scat=84

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder