Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Verzakkend urnengraf

7 november 2005

Vraag nummer: 4106 (oude nummer: 6824)

Geachte heer van der Putten,

Sinds 1998 heb ik op een R.K kerkhof de beschikking over een stukje grond gekregen om de urn van mijn moeder in te bergraven.
Het is een driehoek van ± 2 x 3 meter op een sterk hellend stuk grond. Inmiddels is mijn grootvader en moeder eveneens in een urn hier bijgezet. Er staan 2 grafstenen op die aan elkaar vastzitten.
Na de laatste bijzetting begonnen deze grafstenen te verzakken door uitspoeling. Omdat het urnen keldertje door het kerkbestuur ondeugdelijk was gemaakt.
Er is toen in mijn opdracht een rand om het stukje grond aangebracht die het geheel waterpas legt en dus uitspoeling en verzakking onmogelijk maakt.
De kerkhofbeheerder wil deze
rand nu verwijderen.
Graag uw advies.

Audrey Hoogendam

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik kan in zo'n concrete situatie geen advies geven. Dan moet je weten wat de voorwaarden in het beheersreglement zijn , wat er in uw akte van 1998 staat, en wat de concrete situatie is. Om iets met eigen ogen te zien zegt meer dan een stapel papier.

Ik denk dat de verzakking van grafstenen ook niet de bedoeling van de beheerder of houder van de begraafplaats is. Dus ik zou in goed overleg naar een oplossing proberen te zoeken.

Als u meent dat er niet of niet goed naar een oplossing wordt gezocht, kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen. Mits de betreffende begraafplaats is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Begraaplaatsen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder