Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Verhuizing urn mogelijk?

4 juli 2009

Vraag nummer: 6684 (oude nummer: 13354)

Is het mogelijk dat de urn van mijn vader (vanaf 1998 bijgezet in Landgraaf) eventueel herplaatst wordt in een bestaand ander graf (van mijn broer) in Hoensbroek??
mvg XX

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ja, dat mag. Alleen behoeft dat (wettelijk) de toestemming van de persoon op wiens naam het graf te Landgraaf staat. En de toestemming van de persoon op wiens naam het graf in Hoensbroek staat.

Er is geen vergunning van de gemeente of iets dergelijks nodig. Ook niet van de houder van de begraafplaats in Landgraaf; wel is toestemming nodig van de houder van de begraafplaats in Hoensbroek.

Het uitnemen van de asbus of het plaatsen van een asbus mag alleen de begraafplaatsbeheerder (of een ander namens hem) uitvoeren. Men mag als familie niet zelf in een graf graven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder