Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Urnen begraven in de bossen


10 oktober 2003

Vraag nummer: 2538  (oude nummer: 3174)

Ik wil in mijn bossen particulieren de gelegenheid bieden om urnen te begraven. Is er wet en regelgeving waaraan we moeten voldoen. Zo ja, welke en hoe.

En hoe zit dat voor het verstrooien van as?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Men mag urnen alleen begraven op een terrein dat de wettelijke/juridische status van begraafplaats heeft. Zie artikel 62, lid 1, Wet op de lijkbezorging (Wlb). Dat artikel noemt als mogelijke plaatsen van bijzetting a) een crematorium, b) een begraafplaats en c) andere bewaarplaats. U bent geen crematorium; andere buiten een begraafplaats of crematorium gelegen bewaarplaatsen zijn er in Nederland niet (met wat daar bedoeld is, bijvoorbeeld grootscheepse opslag in voormalige zoutmijnen, hebben we in Nederland feitelijk geen ervaring), dus u mag dan alleen op een begraafplaats asbussen bijzetten.
Overtreding van artikel 62, zoals asbussen begraven in een gewoon bos dat geen begraafplaats is, is strafbaar (art. 81, sub 6, Wet op de lijkbezorging).
Men moet dus dat bos formeel als begraafplaats laten aanwijzen in de zin van artikel 40 Wet op de lijkbezorging.
Ook het bestemmingsplan moet worden aangepast.
Men moet zich verder aan de wet- en regelgeving inzake begraven houden en bijvoorbeeld een register van graven voeren. En natuurlijk over de graven de nodige zaken regelen aangaande contracten en een reglement/ algemene voorwaarden. Anders krijg je op den duur het nodige geduvel met families en familieleden die allemaal andere dingen willen.

Wat het verstrooien van as betreft: men mag gelegenheid geven om te verstrooien op een particulier terrein. Dat terrein hoeft geen status van begraafplaats te hebben. Als dit niet heel incidenteel maar min of meer bedrijfsmatig in wat grotere aantallen gebeurt, heeft men er een vergunning van burgemeester en wethouders voor nodig (artikel 66b, Wlb).

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE