Urn van een hond in nis?


16 april 2012

Vraag nummer: 28122

Mijn vraag is kan een urn van een hond bijgezet worden in een nis? Waar ook een urn van menselijk urn(en) is bijgezet
In art 1 van de verordening staat dat er geen dierlijke resten kan begraven worden op de algemene begraafplaats waarin alleen maar menselijke resten worden begraven .
Geldt dit ook voor urnen van dieren die bijgezet kan worden bij menselijke urnen
Ik hoor van u ?
Mt vriendelijke groeten E Sietsma

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het is niet wettelijk verboden om de urn met as van een hond (of een ander gezelschapsdier) op een begraafplaats in een nis of in een graf bij te zetten.
Houders van begraafplaatsen zijn vrij om te beslissen of zij aan een dergelijk verzoek tegemoet willen komen of niet.

In het algemeen zou ik houders adviseren om niet aan dergelijke verzoeken tegemoet te komen. Ik ken gevallen waar op een begraafplaats ook een dier was bijbegraven, waar bezoekers ontsteld op reageerden. Maar u mag als houder van de begraafplaats natuurlijk een eigen afweging maken.

U schrijf dat in artikel 1 van de verordening staat dat er geen dierlijke resten kunnen worden begraven op de algemene begraafplaats, alleen maar menselijke resten. Ik heb uw beheersverordening er even op nageslagen. Het staat er nog iets ruimer: de begraafplaats is bestemd voor de lijkbezorging van de stoffelijke resten van overleden mensen. Dan is de afweging al gemaakt: lijkbezorging van stoffelijke resten van dieren is niet toegestaan. Het bewaren van as valt ook onder lijkbezorging.

Het is uitzonderlijk dat in uw verordening staat dat de begraafplaats bestemd is voor de lijkbezorging van de stoffelijke resten van overleden mensen. Zo'n bepaling komt bijna niet voor. Dat de begraafplaats alleen voor mensen bedoeld is, is vanzelfsprekend.

Stel dat uw verordening een dergelijke bepaling niet kende, had u dan de asbus van een hond mogen weigeren? Ja. Sommige mensen redeneren dat als iets niet uitdrukkelijk verboden is, het dan toegestaan is. Ja, soms is dat het geval als iets past in het kader van een regeling. Maar niet als het buiten dat kader valt. Men zal in een beheersverordening van een begraafplaats in de regel niet het opstijgen of landen van vliegtuigen verboden hebben, om maar eens iets te noemen. De afwezigheid van een verbod impliceert niet dat het dan is toegestaan.
De gewone begraafplaatsen van gemeenten en kerkgenootschappen zijn bestemd voor mensen. Mensen hebben het recht om daar begraven te kunnen worden (als er tenminste geen beperkingen zijn zoals dat de begraafplaats alleen bestemd is voor inwoners). Eigenaren van huisdieren hebben niet het recht daar in overleden huisdier te begraven lof as bij te zetten. De houder van het begraafplaats kan het wel toelaten. In uw gemeente is die afweging al gemaakt: de begraafplaats is bestemd voor stoffelijke resten van mensen en niet voor dieren.

Vergelijk ook vragen in de subrubriek Huisdier begraven. Bijvoorbeeld vraag Bijzetten as overleden dieren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld over 2 lichamen in 1 kist:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE