Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Urn van broer meenemen in mijn graf

21 september 2005

Vraag nummer: 4040 (oude nummer: 6500)

Hallo,
mijn tweelingsbroer is pasgeleden overleden en gecremeerd.
Ik was de opdrachtgever .
Als ikzelf kom te overlijden wil ik graag hebben dat de urnvan mijn broer bij mij in het graf komt.
heb ik hiervan toestemming nodig van andere familieleden of kan ik dit zomaar laten doen zonder het te vragen aan andere familieleden?
Ik wil dit in mijn testament laten zetten .is dit verstandig,of is dit niet nodig?
ik dank U alvast.
groeten Mevr. Zwart

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het hangt er van af waar de urn nu is of straks komt. De persoon die de rechten heeft op de plek waar de urn is, heeft het voor het zeggen.
Als de urn nu in een graf of nis staat, is de persoon die rechthebbende is van dat graf of die nis, degene die het voor het zeggen heeft.
Als de urn bij u thuis is, of bij iemand anders thuis is, dan is er mogelijk een probleem. Als de urn bij u thuis is, zou je denken dat u 'de baas' bent en kunt beslissen hoe of wat. Dat is een hele foute gedachte. U hebt de zeggenschap als u leeft, dan in de seconde na uw overlijden vervalt uw zeggenschap. Uw erfgenamen hebben dan de zeggenschap over de urn. Stel dat dat uw broers en zussen zijn, of wat neven en nichten en dat er één is die dwars ligt, dan heeft die ene een veto, ook als het slechts 1 van de 38 nichten is. Er mag en kan alleen wat de erfgenamen sámen beslissen. Dat houdt een risico in. Ook als u een testament maakt, en de erfgenamen besluiten om het niet uit te voeren, dan staat u met lege handen (of ligt u met lege handen, beter gezegd).

Ook ls de urn in een nis staat, die op uw naam staat, hebt u hetzelfde probleem. Want u bent dood, dus uw zeggenschap vervalt. Als u een brief bij de begraafplaats of het crematorium hebt liggen, wat er met de urn moet gebeuren na uw dood, dan is die in één klap ongeldig. Want u bent dood. Na uw dood moet er eerst een nieuwe rechthebbende op de nis komen en die kan en mag dan beslissen wat er met de urn gebeurt.

Als de asbus nu nog bij het crematorium is, kunt u ook overwegen om nu al een gewoon graf voor uzelf te regelen, waar u de asbus van uw broer in laat plaatsen. Dan ligt hij vast definitief op zijn plek. Een graf voor uzelf is fiscaal aftrekbaar te regelen via de Stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl). U kunt bij die stichting ook regelen dat als u er bij voorbeeld voor kiest om de urn van uw broer nu in een urnenmuur te zetten, de Stichting later de asbus in het graf laat plaatsen. De stichting heeft niets te maken met familie-gevoeligheden en eventuele toekomstige onenigheden tussen neven en nichten, maar voert gewoon zo'n overeenkomst uit. U kunt ook overwegen om uw eigen graf op naam van die stichting te laten zetten, om te voorkomen dat anderen later ooit rare dingen met uw graf doen, zoals nog een derde laten bijbegraven, omdat dit zo makkelijk en goedkoop is. Ik denk bijvoorbeeld aan het geval dat enkele weken geleden in de krant stond, dat een vrouw tegen de wil van een zus in, in haar graf werd begraven. Dat is van de zotte, maar haar familie deed het gewoon.

Bedenk dat een testament niet automatisch de garantie geeft dat het echt wordt uitgevoerd. Als al één erfgenaam dwars ligt, wordt een testament vaak niet gevolgd.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder