Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Urn opgraven


27 augustus 2004

Vraag nummer: 3279  (oude nummer: 4576)

Geachte heer,

Mag een urn altijd weer worden opgegraven uit een urnen- of familiegraf? (Uiteraard met toestemming van de rechthebbende)
In de Wet vind ik iets over ruiming (mag pas na 20 jaar) maar niet over tussentijdse opgraving met als doel de as een andere bestemming te geven.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Opgraving is nooit aan een termijn gebonden, daarom stelt de Wet op de lijkbezorging geen termijn.

Een urn opgraven - met toestemming rechthebbende - mag altijd; dat is niet aan een termijn gebonden. Er kan dan elke bestemming aan worden gegeven die de rechthebbende van het (urnen)graf wenst: verstrooiing van de inhoud, bijzetting elders, verzending naar buitenland, thuis bewaren, etc.

Overigens kan ook een overledene altijd worden opgegraven; dat is niet aan een termijn gebonden. Kan zowel na 3 dagen als 73 jaar. Er is ook de toestemming van de rechthebbende voor nodig. Het enige verschil met een urn is, dat er voor een opgraving van een overledene verlof van de burgemeester nodig is; en als de overledene nog maar een paar jaar begraven is, is het wat lastiger om dat verlof te krijgen. En je hebt met een opgegraven overledene minder keus: hij moet óf elders worden herbegraven, óf worden gecremeerd. Naar het buitenland versturen voor herbegraven of crematie mag ook. Maar in stukjes verstrooien of thuis bewaren mag niet.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE