Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Uitstrooien of niet? (na einde huur urnengalerij)

27 juni 2007

Vraag nummer: 4849 (oude nummer: 9428)

Op onze Gemeentelijk begraafplaats hebben we sinds enkele jaren een urnengalerij en een urnenveld, nu vraag ik mij af, wat wij met de as moeten doen, als er straks een rechthebbende de huur opzegt van de nis en afstand doet van de asbus/as
Mogen wij deze dan uitstrooien, of begraven in een verzamelgraf op de begraafplaats ?

Antwoord:

Geachte heer,

Het antwoord staat gewoon in de wet. Artikel 66 Wet op de lijkbezorging bepaalt dat men een asbus pas mag ruimen na 20 jaar nadat de as in de bus is geborgen, of met toestemming van de rechthebbende op de ruimte waar de asbus is bijgezet.


En nu het praktijkvoorbeeld. Stel iemand huurt een ruimte in de galerij voor een urn voor 5 jaar. Hij verlengt na 5 jaar niet. Mag de houder van de begraafplaats de as dan verstrooien? Nee, hij moet wachten tot die 20 jaar om zijn. Dus de asbus nog 15 jaar ergens anders bewaren. Dat kan in een afgesloten kast op kantoor zijn, in een afgesloten berging maar ook in een verzamelgraf of niet gebruikte nis.
Mag de as worden verstrooid als iemand afstand doet van de asbus? Nee. Afstand doen betekent op zich niets voor de wettelijke termijn van 20 jaar.
"Kan ik er dan niets aan doen dat ik nog heel veel jaren met die asbus blijf zitten?" hoor ik u verzuchten. U kunt, al iemand de huur van een nis of urnengraf niet wil verlengen, vragen of men toestemming geeft voor het verstrooien. Als u daar een schriftelijk akkoord voor krijgt van de rechthebbende (andere familieleden tellen niet in dit verband), dan mag u de as verstrooien.
Ik zou zelf overwegen om mijn antwoordformulier er een beetje op in te richten. Als het einde van een huurtermijn in zicht is, vragen of men wil verlengen of een andere bestemming wil geven of niet wil verlengen/andere bestemming geven en aan dat laatste meteen de instemming met verstrooiing koppelen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder