Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Uitgiftermijn urnennis of urnenkelder

6 september 2005

Vraag nummer: 3996 (oude nummer: 6393)

De uitgiftetermijn voor een uitsluitend recht op een urnennis of -kelder dient m.i. ogv art. 28, lid 1, Wlb tenminste 20 jaar te zijn. Hoe benoem je het recht in een verordening indien je een kortere uitgiftetermijn wilt? Kunt u (alle) juridsche verschillen benoemen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Voor een urnennis met een uitsluitend recht is een kortere termijn dan 20 jaar niet mogelijk, want in strijd met de wet. Met artikel 28, eerste lid, Wet op de lijkbezorging om precies te zijn. Voor een uitsluitend grafrecht is dat het minimum.

Het is wel mogelijk om op een andere basis een nis voor korte(re) tijd uit te geven, maar dat is te complex om zo uit te leggen. Daarvoor moet de verordening op meerdere plaatsen worden aangepast en daarvoor kan een gemeente mij inhuren, als men er zelf niet uit komt.
Ik kan ook niet alle jurudische verschillen benoemen, dat kost te veel tijd; men gelieve dan mijn boekje "Begraving" (uitgave SDU/Vermande, 2000) te raadplegen, daar is het voor. Veel begraafplaatsen en crematoria hebben dat boekje trouwens al, soms als onderdeel van het Thematisch Handboek Lijkbezorging. En anders is het te bestellen via www.sdu.nl en wel in de categorie Gezondheidsrecht (dat kan ik ook niet helpen).

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder