Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Uitgiftermijn urnennis of urnenkelder


6 september 2005

Vraag nummer: 3996  (oude nummer: 6393)

De uitgiftetermijn voor een uitsluitend recht op een urnennis of -kelder dient m.i. ogv art. 28, lid 1, Wlb tenminste 20 jaar te zijn. Hoe benoem je het recht in een verordening indien je een kortere uitgiftetermijn wilt? Kunt u (alle) juridsche verschillen benoemen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Voor een urnennis met een uitsluitend recht is een kortere termijn dan 20 jaar niet mogelijk, want in strijd met de wet. Met artikel 28, eerste lid, Wet op de lijkbezorging om precies te zijn. Voor een uitsluitend grafrecht is dat het minimum.

Het is wel mogelijk om op een andere basis een nis voor korte(re) tijd uit te geven, maar dat is te complex om zo uit te leggen. Daarvoor moet de verordening op meerdere plaatsen worden aangepast en daarvoor kan een gemeente mij inhuren, als men er zelf niet uit komt.
Ik kan ook niet alle jurudische verschillen benoemen, dat kost te veel tijd; men gelieve dan mijn boekje "Begraving" (uitgave SDU/Vermande, 2000) te raadplegen, daar is het voor. Veel begraafplaatsen en crematoria hebben dat boekje trouwens al, soms als onderdeel van het Thematisch Handboek Lijkbezorging. En anders is het te bestellen via www.sdu.nl en wel in de categorie Gezondheidsrecht (dat kan ik ook niet helpen).

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE