Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Tekst op urngrafzerk

23 januari 2006

Vraag nummer: 4241 (oude nummer: 7332)

Geachte heer/mevrouw,

Op 22 nov. 2005 is moeder aan gevolgen van kanker overleden. Crematie 25 nov. Binnenkort zal haar as in urn worden bijgezet in urngraf, voorzien van steen in afm. 50cm.x50cm.
Vader is 25 jr. geleden overleden, zijn as is toen verstrooid. Is het gebruikelijk danwel aan te bevelen om in tekst op zerk moeder's graf te vermelden 'sinds ..-..-.... weduwe van ........
Na oriƫntatie kom ik tot de konklusie dat dit slechts sporadisch gebeurt. Wat is uw advies in dezen?
Bij voorbaat dank.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er zijn geen vaste voorschriften op dit vlak. U kunt inderdaad op het zerkje extra vermelden "sinds ..-..-.... weduwe van ........ ".
Maar u kunt ook gewoon de naam en geboorte- en sterfdata of -jaren van uw vader vermelden. Dat kan bij wijze van In Memoriam, ook al ligt daar zijn asbus niet. De asbus hoeft er niet per se te liggen om toch een naam en data te vermelden. Het zerkje is dan gewoon een herinneringssteentje.

U bent helemaal vrij in de woordkeus. Maar u vraagt advies. Welnu, ook ik vind het een mooi idee om op de steen ook uw vader te vermelden. U moet ook bedenken dat 25 jaar geleden de as na crematie bijna altijd werd verstrooid en dat het fenomeen urnengraf op de meeste begraafplaatsen toen niet bestond. Op dit vlak is de afgelopen twee decennia veel veranderd. Wellicht zou zijn asbus ook zijn bijgezet, als er toen een urnengrafje geweest zou zijn.

Ik zou persoonlijk de naam van uw vader vermelden, zonder de toevoeging dat uw moeder zijn weduwe was. Het woord 'weduwe' klinkt tegenwoord wat ouderwets. Bovendien het het bij elk graf van een echtpaar zo, dat de langstlevende weduwe of weduwnaar was. Dat is het intrappen van een open deur. Daarom wordt het weduwe of weduwnaar zijn meestal niet een steen vermeld.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder