Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Overplaatsen van urn


12 maart 2006

Vraag nummer: 4332  (oude nummer: 7655)

Mag de urn van mijn vader die momenteel in het familiegraf staat, dat als rechtspersoon bestaat, overgebracht worden naar een gemeentelijke begraafplaats?
Zo ja, tot wie moeten wij ons dan richten?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja, de asbus mag worden overgebracht, mits er toestemming is van de persoon of rechtspersoon op wiens naam het huidige graf staat.
Voorts moet u concrete afspraken maken met de beheerder(s) van de betreffende begraafplaats(en).

Het wegnemen en plaatsen van de asbus moet telkens gebeuren door of onder toezicht van de beheerder van de begraafplaats. Anders is het weghalen of plaatsen van de asbus een vorm van grafschennis, het illegaal beroeren van een graf. De beheerder is wettelijk verplicht om in zijn administratie op te nemen dat de asbus van persoon X op die datum is weggenomen of geplaatst. Men moet ook noteren waar de asbus naar toe is overgebracht, respectievelijk waar die vandaan komt. Er is een rijtje gegevens dat in die administratie verwerkt moet worden. De wettelijke voorschriften daarover zullen de beheerders bekend zijn.

U bent niet gebonden aan termijnen, in die zin dat het alleen mag na een bepaalde periode na de crematie. Maar ook niet dat na een bepaalde termijn er geen formaliteiten meer te vervullen zouden zijn qua administratie. Dat is na een week of na 100 jaar na de crematie hetzelfde.

Zie ook vragen in de sub-rubriek 'Bijzetten asbus'van de rubriek Cremeren.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE