Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Overplaatsen van urn

12 maart 2006

Vraag nummer: 4332 (oude nummer: 7655)

Mag de urn van mijn vader die momenteel in het familiegraf staat, dat als rechtspersoon bestaat, overgebracht worden naar een gemeentelijke begraafplaats?
Zo ja, tot wie moeten wij ons dan richten?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja, de asbus mag worden overgebracht, mits er toestemming is van de persoon of rechtspersoon op wiens naam het huidige graf staat.
Voorts moet u concrete afspraken maken met de beheerder(s) van de betreffende begraafplaats(en).

Het wegnemen en plaatsen van de asbus moet telkens gebeuren door of onder toezicht van de beheerder van de begraafplaats. Anders is het weghalen of plaatsen van de asbus een vorm van grafschennis, het illegaal beroeren van een graf. De beheerder is wettelijk verplicht om in zijn administratie op te nemen dat de asbus van persoon X op die datum is weggenomen of geplaatst. Men moet ook noteren waar de asbus naar toe is overgebracht, respectievelijk waar die vandaan komt. Er is een rijtje gegevens dat in die administratie verwerkt moet worden. De wettelijke voorschriften daarover zullen de beheerders bekend zijn.

U bent niet gebonden aan termijnen, in die zin dat het alleen mag na een bepaalde periode na de crematie. Maar ook niet dat na een bepaalde termijn er geen formaliteiten meer te vervullen zouden zijn qua administratie. Dat is na een week of na 100 jaar na de crematie hetzelfde.

Zie ook vragen in de sub-rubriek 'Bijzetten asbus'van de rubriek Cremeren.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder