Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Overplaatsen van urn 2


13 maart 2006

Vraag nummer: 4334  (oude nummer: 7657)

Dank voor uw reactie op vraag 7655.
Het familiegraf (zijnde een grafkelder) is in handen van een Stichting, de nis waar de urn van mijn vader staat is door mijn vader gekocht. Wie mag nu beslissen of de urn daar weg mag: mijn moeder of de Stichting?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het familiegraf zal óf op een begraafplaats liggen óf op eigen land, dan is de eigenaar van het land de beheerder. Die zich overigens ook aan wettelijke regels omtrent de administratie moet houden.

U bent niet helemaal duidelijk. Is de nis een nis in een urnenmuur of columbarium? Ook op een begraafplaats? Of is het een onderdeel van het familiegraf? Dat laatste lijkt me vreemd, althans als u zegt dat uw vader de nis gekocht heeft. Het is vreemd, omdat het erg weinig voorkomt. Maar het kan wel, dat hij de nis kocht van de stichting; maar dan behoort ook een grafrecht gevestigd te zijn, want wat kocht hij anders? Het recht om een of twee asbussen te plaatsen en geplaatste te houden, is een grafrecht.

Ik ga er maar even van uit dat de door uw vader is gekocht, al vóór zijn overlijden. Dan zal de nis op zijn naam hebben gestaan. Volgens de reglementen (van een kerkelijke begraafplaats of de gebruikelijk voorwaarden bij vestiging van een grafrecht, ook door een stichting) of de verordening (van een gemeentelijk begraafplaats) moet hoogstwaarschijnlijk binnen 1 jaar na het overlijden van vader het grafrecht op de niszijn overgeschreven; dat is bij 99 van de 100 begraafplaatsen en kerkhoven regel. Ik weet niet op wiens naam de nis nu staat, maar dat is de persoon die moet beslissen. De beheerder van de begraafplaats kan zeggen op wiens naam de nis nu staat. Wellicht is verzuimd om de nis opnieuw op naam te stellen; dan zou zij nu op naam van uw moeder kunnen worden gesteld en dan mag zij beslissen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE