Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Maten asbus

16 september 2003

Vraag nummer: 2479 (oude nummer: 3060)

Zijn er standaard maten voor een asbus zodat ik hiermee rekening kan houden bij het laten ontwerpen en maken van een sierurn.
Ik wil namelijk de asbus in de sierurn opbergen in plaats de as los in de sierurn.

Antwoord:

Geachte heer,

Het is ook gebruikelijk om de hele asbus in een sierurn te bewaren. Het is zelfs wettelijk voorschrift. En de maten van de sierurnen zijn er op afgestemd dat een hele asbus er in kan.

Het is wel mogelijk om as los in een sierurn te doen, maar wettelijk/juridisch gezien heb je het dan over het verstooien van as en niet meer over het bewaren van as. Zodra de as de asbus verlaat, geldt de as als verstrooid. Dat is omdat van losse as niet meer met zekerheid vast te stellen is wiens as het is. Ja, als u de as van uw vader of moeder los in een urn doet, weet u het wel. Maar derden kunnen het niet controleren.

Er zijn inderdaad een soort standaarden van asbussen, maar wat die maten zijn, weet ik niet. Ik kan mijn handen een bepaalde afstand van elkaar houden en zeggen "Ongeveer zo hoog en zo dik", maar dat ziet u niet. En het is een inschatting.
U doet er beter aan om zelf even een crematorium te bellen. Daar hebben ze honderden van die dingen staan en kunnen we het u precies vertellen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder