Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kan de as van vader en moeder in één urn? 1

24 oktober 2002

Vraag nummer: 1335 (oude nummer: 1683)

Mon Oct 23 21:31:32 2000

Mijn moeder is 2 weken geleden overleden. Ze is gecremeerd. Haar wens was dat ook de resten van mijn vader die in 1964 is overleden ook werden gecremeerd. Tegelijk cremeren was niet mogelijk, zo begrepen wij van de begrafenisondernemer. Kan echter de as van mijn beide ouders op een of andere manier samen worden gevoegd in 1 urn? Dat zou eigenlijk tegemoet komen aan de wens van mijn moeder.

Antwoord:

Mon Oct 23 22:29:52 2000

Geachte heer (of misschien ook wel mevrouw) Van de Laar,

De as van uw vader en uw moeder kunnen inderdaad samen in 1 urn worden bewaard. Als de urn groot genoeg is, tenminste. Maar bij de stoffelijke resten van uw vader zal het om een kleine hoeveelheid as gaan. Formeel mag men as niet mengen met as van een andere persoon. Maar als men het beschouwt als een vorm van verstrooien, mag het wel.

Het is inderdaad verboden om lichamen of stoffelijke resten van verschillende personen samen te cremeren. Het zou feitelijk niet erg zijn in een geval als de uwe. Maar de wetgever wilde de burger de garantie geven dat as na crematie identificeerbaar is, zodoende.
Overigens zou het technisch ook lastig zijn om een lichaam en resten samen te cremeren. Een kist wordt gewoonlijk in een warme oven ingevoerd, waarbij er slechts ruimte is voor 1 kist. In een nog koude oven zou je dan met enige moeite er nog wel een bottenkistje naast of boven kunnen frummelen, maar met een hete oven gaat dat feitelijk niet.

Maar aan de wens van uw moeder kan gehoor worden gegeven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

23 oktober 2000

Naschrift: zie vervolgvraag 1336 (oude nummer 1684) "Kan de as van vader en moeder in één urn? 2"

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder