Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

"Grafrust" voor urn

2 november 2002

Vraag nummer: 1420 (oude nummer: 1774)

Thu Apr 5 09:01:38 2001

Mag een bijgezette urn in een graf na 3 jaar worden bijgeplaatst in een urnenmuur, of is er sprake van "grafrust" van 10 jaar?

dalmolen@wxs.nl

Antwoord:

Thu Apr 5 12:15:09 2001

Geachte heer,

Ja, een in een graf bijgezette urn mag na 3 jaar in een urnenmuur worden geplaatst.
Een asbus/urn moet in beginsel 20 jaar worden bewaard. Maar dat hoeft niet per se op dezelfde plek. Je mag tussentijds van 'standplaats' verwisselen. En je mag zelfs een hele andere bestemming geven, door te verstrooien.

mr W.G.H.M. van der Putten

5 april 2001

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder