Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Gemengde asresten alsnog in 1 urn


2 november 2010

Vraag nummer: 7738  (oude nummer: 16152)

Mijn ouders zijn vlak na elkaar overleden. Binnenkort gaan we de asbussen ophalen. Er zijn bij de nabestaanden verschillende wensen m.b.t. de asbestemming. We zijn het er wel over eens dat we de as willen mengen. Echter, is het hierna mogelijk de samengevoegde asresten in een urn te plaatsen in een urnenmuur? Of dienen we dan slechts een deel van de as te mengen en het deel voor de urn apart te houden en twee aparte urnen in de muur te laten plaatsen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Een houder van een bewaarplaats voor urnen in een urnenmuur zal een voorkeur voor aparte urnen met aparte as hebben, omdat men wettelijk verplicht is om te registreren wiens as men bewaart. Maar eigenlijk is dat alleen mogelijk bij ongeopende asbussen, die aan de buitenkant zijn voorzien van een identificatie.
Want zodra de asbus geopend is, is er toch geen zekerheid meer om wiens as het gaat.

U kunt de as deels mengen, of ook helemaal mengen, en aanbieden aan de houder van het crematorium of de begraafplaats waar de urnenmuur staat.
Deze houder kan met een eerder geopende asbus niet meer met zekerheid registreren om wiens as het gaat. Maar dat is sinds 1998, toen het mogelijk werd om as thuis te bewaren en om as te verdelen over meerdere grote of kleine houders/ bussen/ sieraden of tussen nabestaanden of om deels te verstrooien, toch al niet meer mogelijk.

Gemengde as geldt juridisch gezien als verstrooide as, omdat de as niet meer identificeerbaar is als de as van een individu.

De houder kan gewoon noteren dat hij as heeft gekregen van u, waarbij het volgens uw mededeling gaat om de as van uw ouders. Dat is feitelijk correct en voldoet aan de bedoeling van de wetgever om te administreren om wiens as het gaat.

Alles wat u wenst (1 of 2 bussen en geheel of deels mensen) kan dus, alleen zal de administratie van de begraafplaats duidelijk moeten aantekenen dat het om gemengde as gaat. En om wiens as het gaat en volgens wiens mededeling dat zo is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Voor meer informatie over urnen, bekijk onze informatiepagina urnen

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE