Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Gedenksteen na verstrooiing

14 november 2002

Vraag nummer: 1529 (oude nummer: 1890)

Sun Jul 22 23:02:42 2001

Mijn ouders zijn allebei overleden en gecremeerd.
Hun as is verstrooid op het strooiveld op het crematorium.
Is het mogelijk om een gedenksteen te plaatsen op het kerkhof?
Het kerkhof ligt naat het crematorium. En als het mogelijk is, hoe moet ik dat dan gaan doen en wat zijn de kosten?


Antwoord:

Geachte mevrouw,
Zeker is het mogelijk om op het kerkhof naast het crematorium een gedenksteen te plaatsen. Er is geen enkele wettelijke belemmering. De enige uitzondering zou kunnen zijn dat het gaat om een kleine begraafplaats met ruimtegebrek. Maar dat is meestal niet het type begraafplaats dat naast een crematorium ligt.
Over de kosten kan ik niets zeggen. Ik weet niet om welk crematorium en begraafplaats het gaat. Er zijn zo'n 55 tot 60 crematoria in Nederland en de meeste liggen op of naast een begraafplaats. Ik kan moeilijk raden welke het is. Over de kosten kan ik daarom alleen zeggen dat ze per begraafplaats erg uiteenlopen. U moet normaal wel denken aan een paar duizend gulden voor een termijn van 20 jaar. Er zijn echter ook begraafplaatsen die gedenkplaatsen uitgeven tegen een ander (lager) tarief dan een gewoon graf.
Hoe u aan zo'n gedenkplek komt is eenvoudig: u neemt contact op met de administratie van de begraafplaats en vertelt wat u wilt.Als het nu toch niet mogelijk zou zijn en/of de kosten te hoog zouden uitvallen, kunt u ook het crematorium eens naar de mogelijkheden vragen. Er zijn veel mensen die na verloop van tijd nog behoefte hebben aan een gedenkplek of iets anders tastbaars voor overledenen die gecremeerd en verstrooid zijn. Men heeft soms wel iets als een gedenkzuil, waar een naamplaatje op kan komen, of men kan ook denken aan een nis in een columbarium.Voor wat u wilt/zoekt is zeker een oplossing te vinden.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder