Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Bijzetting urn OP graf; consequenties?

29 januari 2004

Vraag nummer: 2839 (oude nummer: 3895)

Geachte heer van der Putten,

Als ik een urn "op" een graf plaats, wie is of wordt dan de eigenaar van de urn en het grafmonument. Wie is er verantwoordelijk, bij diefstal, of vandalisme van de urn? Onze begraafplaats beschikt wel over een urnenveld, maar plaatsing op een familiegraf zou de eerste keer zijn! Graag uw advies.

Vriendelijke groet,

Luuk Buijs, beheerder begraafpaats Halfweg

Antwoord:

Geachte heer Buijs,

De urn op het graf(monument) wordt nagetrokken, net als het grafmonument. Dus juridisch eigenaar is de begraafplaats (en ‘economisch eigenaar’ de rechthebbende op het graf).
Dat is niet iets om van te schrikken, integendeel. Want het was/is altijd al zo. Alleen stelt men tegenwoordig de vraag hoe het zit en werd vroeger die vraag niet gesteld.

De situatie is overigens identiek aan het plaatsen van een asbus/urn IN een graf. Ook daar is de eigenaar van de ondergrond de juridisch eigenaar van al hetgeen in de grond zit. Juridisch is dat dus exact hetzelfde.

Het enige verschil is dat een urn OP een graf gevoeliger is voor diefstal en vandalisme, dan een urn IN een graf. Maar ja, is dat een reden om het te verbieden? Dat denk ik niet. Want anders kun je met precies het zelfde argument ook elk grafmonument op een graf verbieden. Dat is even gevoelig voor diefstal en vandalisme. Maar dat vinden ‘we’ – u en ik en de rest van ‘de maatschappij’ – een aanvaardbaar risico.

Het risico van diefstal en vandalisme ligt bij de rechthebbende. Dat risico is overigens niet heel erg groot; gemiddeld jaarlijks worden minder dan 0,0001 % van de grafmonumenten op begraafplaatsen getroffen door vandalisme.
Ik zou als ik u was de plaatsing wel toestaan, maar in een door de rechthebbende voor akkoord te tekenen brief met enkele regels tekst voor alle duidelijkheid vastleggen dat het risico van vandalisme en diefstal bij de rechthebbende ligt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder