Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

As in zandloper


7 augustus 2002

Vraag nummer: 876  (oude nummer: 1201)

In de Volkskrant van 15 juli 1997 staat het onthutsende bericht afkomstig uit the U.K. dat de as van een man momenteel dienst doet als zandloper in de keuken van zijn vrouw. Is dat naar Nederlands recht te voorkomen?

drs. J. Reinwardt

Antwoord:

Het recht voorkomt niets. Een wet is papier en als mensen iets doen wat niet mag, houdt dat papier ze niet tegen. De wet behoeft niet voor niets een sterke arm nodig om te handhaven.

Naar huidig recht is as in een zandloper niet de bedoeling. As moet worden bewaard in een hermetisch gesloten asbus, die in het crematorium wordt gesloten en o.a. van de naam en voorletters van de overledene wordt voorzien. Als de asbus thuis wordt bewaard, wat mag, dan moet dat gebeuren in deze metalen bus. Die mag natuurlijk wel weer in een ander omhulsel worden geplaatst, dat er wat frisser uitziet dan zo'n metalen koker. De asbus mag niet worden geopend.
Wie dat toch doet is strafbaar. Feitelijk is het de vraag of dit verbod te controleren is. Nee dus.

Een en ander wil niet zeggen dat het onmogelijk of illegaal is om thuis de as van een overledene in een zandloper of jampot of wat dan ook te bewaren. Het openen van de originele asbus is strafbaar; het bewaren van as in allerlei vreemde voorwerpen op zich niet. Men kan, als men de behoefte heeft de as van een dierbare in een zandloper te bewaren, de asbus legaal naar het buitenland zenden, waar het openen van de bus is toegestaan en vervolgens de as in het nieuwe omhulsel weer naar Nederland halen. Dan is juridisch alles in kannen en kruiken.
De vraag of het ethisch of esthetisch verantwoord is, moet men zelf beantwoorden.

Er is overigens nieuwe wetgeving in de maak die het mogelijk maakt om as ook deels in andere voorwerpen dan een 'officiƫle' asbus te bewaren. Zie in deze rubriek mijn antwoord op "asverstrooiing" d.d. 4 juli 1997. Volgens het wetsvoorstel kan de as deels worden geborgen in een of meer asbussen en deels op een andere wijze worden geborgen, als een nabestaande dat wenst. Dat laatste opent de mogelijkheid om legaal as in medaillons e.d. te bewaren. Maar een zandloper is dan ook niet uitgesloten.mr W.G.H.M. van der Putten

16 juli 1997

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE