Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

As in zandloper

7 augustus 2002

Vraag nummer: 876 (oude nummer: 1201)


In de Volkskrant van 15 juli 1997 staat het onthutsende bericht afkomstig uit the U.K. dat de as van een man momenteel dienst doet als zandloper in de keuken van zijn vrouw. Is dat naar Nederlands recht te voorkomen?

drs. J. Reinwardt

Antwoord:

Het recht voorkomt niets. Een wet is papier en als mensen iets doen wat niet mag, houdt dat papier ze niet tegen. De wet behoeft niet voor niets een sterke arm nodig om te handhaven.

Naar huidig recht is as in een zandloper niet de bedoeling. As moet worden bewaard in een hermetisch gesloten asbus, die in het crematorium wordt gesloten en o.a. van de naam en voorletters van de overledene wordt voorzien. Als de asbus thuis wordt bewaard, wat mag, dan moet dat gebeuren in deze metalen bus. Die mag natuurlijk wel weer in een ander omhulsel worden geplaatst, dat er wat frisser uitziet dan zo'n metalen koker. De asbus mag niet worden geopend.
Wie dat toch doet is strafbaar. Feitelijk is het de vraag of dit verbod te controleren is. Nee dus.

Een en ander wil niet zeggen dat het onmogelijk of illegaal is om thuis de as van een overledene in een zandloper of jampot of wat dan ook te bewaren. Het openen van de originele asbus is strafbaar; het bewaren van as in allerlei vreemde voorwerpen op zich niet. Men kan, als men de behoefte heeft de as van een dierbare in een zandloper te bewaren, de asbus legaal naar het buitenland zenden, waar het openen van de bus is toegestaan en vervolgens de as in het nieuwe omhulsel weer naar Nederland halen. Dan is juridisch alles in kannen en kruiken.
De vraag of het ethisch of esthetisch verantwoord is, moet men zelf beantwoorden.

Er is overigens nieuwe wetgeving in de maak die het mogelijk maakt om as ook deels in andere voorwerpen dan een 'officiƫle' asbus te bewaren. Zie in deze rubriek mijn antwoord op "asverstrooiing" d.d. 4 juli 1997. Volgens het wetsvoorstel kan de as deels worden geborgen in een of meer asbussen en deels op een andere wijze worden geborgen, als een nabestaande dat wenst. Dat laatste opent de mogelijkheid om legaal as in medaillons e.d. te bewaren. Maar een zandloper is dan ook niet uitgesloten.mr W.G.H.M. van der Putten

16 juli 1997

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder