Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

As in één urn vermengen


13 februari 2007

Vraag nummer: 4630  (oude nummer: 8850)

Ik kreeg de volgende vraag van een familie. De as van vader is sinds het jaar 2000 begraven in een urnengraf op Rhijnhof. Moeder is gecremeerd in dec.2006. Het is nu de bedoeling dat de as van moeder ook wordt bijgezet in het urnengraf. De familie wil echter de wens van moeder om de as in één asbus te plaatsen respecteren. Wij hebben aangeboden dat dit mogelijk is, maar dat dan wel de as gescheiden in één asbus moet worden geplaatst dus d.m.v. flexibele asurnen ofwel zeer stevige plastic zakken. De familie wil dit niet en wil de as (eventueel zelf) vermengen en in één urn in het graf plaatsen. Wij hebben begrepen dat de wet dit niet toestaat en vragen u hierbij om uw oordeel en reactie. Vriendelijke groet
H.L. van der Blom, begraafplaats Rhijnhof te Leiden

Antwoord:

Geachte heer Van der Blom,

U hebt gelijk, de Wet op de lijkbezorging staat dit niet toe. Althans niet als echte bijzetting, waar het altijd mogelijk moet blijven om as weer een andere bestemming te geven. En dat gaat zo niet, want dan is de as van persoon A gemengd met de as van persoon B. De bijzetting van as moet zo geschieden en zo worden geregistreerd in de administratie van de begraafplaats, dat as altijd individueel traceerbaar is. De wet biedt waarborgen dat as onbedoeld of gemakzuchtig wordt vermengd. Het individu wordt door de wet beschermd, ook na zijn of haar dood, zelfs als as.

Wat wél een mogelijkheid is, is dat de as wel wordt gemengd, maar dat dit niet wordt gequalificeerd als 2 bijzettingen, maar als 2 verstrooiingen. Als er formeel verstrooid wordt, wordt de idee van individualiteit losgelaten. De as van persoon A of persoon B is dan niet meer een eenheid. Men kan de as per persoon dan ook niet meer opvragen en een andere bestemming geven. Justitie of een derde kan niet meer verlangen dat u de as van persoon uitlevert, etc.

U kunt de as dus mengen, als de opdrachtgever er schriftelijk mee instemt dat dit juridisch-wettelijk een vorm van verstrooien is, met alle gevolgen van dien. Zo moet u het ook in het register van de begraafplaats opnemen. Waarbij het me handig en verstandig lijkt om concreet in de administratie te vermelden dat de as van A en van B is verstrooid door vermenging.

Nog een laatste opmerking. Dit soort verstrooiing verhindert niet dat de rechthebbende van de nis of het graf waar de asbus staat, later kan vragen om deze verstrooide as een andere bestemming te geven. Bijvoorbeeld écht verstrooien of mee naar huis nemen of elders bewaren. Het concreet in het register van de begraafplaats vermelden om wat voor soort verstrooiing het gaat, verhindert dat er later misverstanden ontstaan. Men kan normaal verstrooide as - in de beide betekenissen zoals men voorgaande woorden kan lezen - geen andere bestemming geven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE