Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Aanwezigheid bij vullen aandenken/medaillon

16 oktober 2002

Vraag nummer: 1260 (oude nummer: 1605)

Fri Jan 21 23:02:59 2000

Mag je als nabestaande aanwezig zijn bij het aanmaken van een aandenken (bv. medaillon gevuld met asresten) Dit ivm zekerheid dat het inderdaad de asresten van mijn moeder zijn ?

a. smit platinastraat 21 7334 BD Apeldoorn


Antwoord:

Sat Jan 22 00:46:23 2000

Geachte heer of mevrouw,

U vraagt of je als nabestaande aanwezig mag zijn bij het aanmaken van een aandenken (bijvoorbeeld een medaillon gevuld met asresten), opdat zekerheid bestaat dat het inderdaad de asresten van moeder zijn.

Het antwoord is: ja. Er is geen wettelijk verbod en ik heb wel vaker van beheerders van crematoria gehoord dat men nabestaanden bij het vullen van een medaillon aanwezig laat zijn, als men dat wenst.
Men is er in meestal niet op ingericht om in werkruimten grote groepen mensen te ontvangen, maar een of een paar mensen zal gewoonlijk niet op bezwaren stuiten.
Overigens zijn de nodige zekerheden ingebouwd dat de as van overledenen niet verwisseld kan worden.
Het is gebruikelijk bij de crematie een vuurvast steentje met een registratienummer op de kist te leggen, dat dus automatisch in de as terecht komt. Zo is de as identificeerbaar. De as wordt geborgen in een metalen koker, waar - volgens wettelijk voorschrift - "in onuitwisbare letters en cijfers" de naam en voorletters van de overledene en een registratienummer op staan. Meestal gebeurt dat door de naam en het nummer in het metalen deksel te ponsen. Als een medaillon wordt gevuld, worden naam, nummer en steentje gecontroleerd. En dat mag dus in principe in uw bijzijn.
De meeste crematoria zijn erg service-gericht wat de wensen van nabestaanden betreft, dus ik verwacht geen enkel probleem om aan uw wens tegemoet te komen.

mr W.G.H.M. van der Putten

22 januari 2000

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder