Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verstrooien van as op begraafplaats


24 november 2002

Vraag nummer: 1629  (oude nummer: 1994)

Tue, 19 Nov 2002 09:29

Geachte heer van der Putten,

Als kerkvoogdij worden wij benaderd over verzoeken mbt het verstrooien van as op onze begraafplaats.

Mij bereiken verschillende "verhalen" over het wel of niet mogen en het wel of niet toestemming nodig hebben van de burgerlijke gemeente.

Wellicht dat u daar in zijn algemeenheid iets over kunt zeggen.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik begrijp dat de verhalen over het wel of niet nodig hebben van toestemming van de burgerlijke gemeente verwarrend zijn.
Maar ik kan kort zeggen: het is niet nodig als het gaat om een eenmalig iets. Maar wel als u vaker aan dit soort verzoeken tegemoet wilt komen, al is het maar eens per jaar.

De onduidelijkheid zit in het feit dat het enerzijds mogelijk is overal as incidenteel te verstrooien, maar dat voor het regelmatig verstrooien van as een vergunning nodig is.

Het is zo, dat het sinds 1998 wettelijk in principe is toegestaan om as te verstrooien overal waar men maar wil. Echter, de gemeente kan er in een verordening regels voor stellen en beperkingen aanbrengen. De invalshoek van die regels kan zijn:
1. het mag in principe overal, behalve op de plaatsen a, b en c;
2. het mag nergens, behalve wel op de plaatsen a, b en c.
(Bij plaatsen a, b en c onder 1 moet men denken aan gevaarlijke plekken zoals midden op drukke kruispunten, of onethische/onwenselijke plekken zoals een vuilnisbelt of een speeltuin. En bij plaatsen a, b en c onder 2 moet men denken aan een bos, een recreatieterrein, een grote vijver etc.).
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft voor gemeenten 2 model-artikelen hiervoor gemaakt, die kunnen worden opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Wat men in die modellen altijd heeft uitgesloten, zijn begraafplaatsen.
Waarom? Niet omdat het verboden is, maar omdat men besturen van begraafplaatsen altijd de vrijheid wil geven om zélf te beslissen om wel of niet het verstrooien van as toe te staan. Er zijn gezindtes, die principieel tegen cremeren zijn en die wil men niets opleggen. En anderen hebben de vrijheid om te bepalen of men overal op de begraafplaats as wil laten verstrooien, of alleen op een strooiveldje, op alleen op een graf of alleen in een graf, of combinaties hiervan, etc.

Als u in principe altijd het verstrooien van as toe wilt staan, zeg maar een permanente situatie wilt creëren, dan hebt u op grond van artikel 66b van de Wet op de lijkbezorging een vergunning nodig van het college van Burgemeester en Wethouders. In artikel 66b staat dat B&W de regionale inspecteur van de volksgezondheid moeten horen; in de praktijk komt dit neer op de VROM-inspectie (die heette tot begin dit jaar de Inspectie van de Volksgezondheid voor de hygiëne van het Milieu, vandaar de relatie met volksgezondheid).
Het komt incidenteel voor dat inspecties negatief adviseren wanneer het verstrooiingsterreintje te klein is, een paar vierkante meter. Daarom adviseer ik de aanvraag te doen voor gehele begraafplaats. Het voordeel daarvan is dan bovendien dat u naast verstrooiing op een verstrooiingsterreintje ook in of op een bestaand eigen graf as kan en mag verstrooien.

Ik adviseer trouwens om er heel liberaal mee om te gaan en verstrooiing op de hele begraafplaats en op en in graven toe te staan. In de praktijk hoor ik zelden of nooit van problemen hiermee. En veel mensen stellen die vrijheid op prijs.
Dat komt er dus op neer dat ik u adviseer om een vergunning aan te vragen. Het is meer een soort formaliteit. Ik heb nog nooit gehoord dat zo'n vergunning werd geweigerd.
De regels die men op 'zijn' begraafplaats wil hanteren, kan men vastleggen in het beheersreglement. Dat biedt duidelijkheid en sluit later discussies uit over wat wel of niet mag.

Tot slot maak ik u er op attent op een uitgebreid artikel over asbestemmingen in het vakblad 'De Begraafplaats', jrg. 3, herfst 2001, nr. 3 en een vervolgbericht in het winternummer, nr 4.

Voor de volledigheid nog dit: u kunt zonder enige vergunning asbussen bijzetten in een urnenmuur en op of in graven.

Vergelijk andere vragen in de subrubriek 'strooiveld'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

19 november 2002

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE