Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Strooiveld (bestemmingsplan en planschade)


12 januari 2004

Vraag nummer: 2794  (oude nummer: 3753)

Ik heb de navolgende vraag.

Is er bij u iets bekend over het wel of niet opnemen van een strooiveld in het bestemmingsplan?? en kan dit eventuele leiden tot claims m.b.t. planschade???

De volgende situatie doet zich voor:

Met de uitbreiding van de Algemene Begraafplaats willen we ook een strooiveld aanleggen. De uitbreiding van graven komt op een landbouwperceel gelegen tussen twee bospercelen in, op zich een unieke locatie. Voor één van de bospercelen ligt nog een strook grond met een breedte van circa 30 m en een lengte van circa 250 m, deze strook zouden we graag in gebruik willen nemen als strooiweide. Op een afstand van 60 tot 100 m van de aan te leggen strooiweide bevinden zich een drietal woningen (buitengebied). In het plan is opgenomen dat de wal eikenhakhout, tussen hun percelen en het strooiveld, versterkt wordt door b.v. groepen groenblijvende beplanting (hulst) om het zicht op het strooiveld enigszins te onttrekken.

Is het verstandig deze grond in het bestemmingsplan aan te merken als strooiweide/begraafplaats??, het zou ook bestemming groen kunnen hebben met toestemming van de eigenaar (gemeente) om er as te verstrooien.
Kan e.e.a. leiden tot planschade voor de aangrenzende perceelseigenaren??

Ik ben me ervan bewust dat het geen gemakkelijke vraag is maar wellicht kunt u er toch iets over zeggen.

Bij voorbaat mijn dank !

W.M. Klerks

Antwoord:

Geachte heer Klerks,

Natuurlijk is het voor mij wel een makkelijke vraag ;-)

Ik heb nog nooit gezien dat een strooiveld expliciet als zodanig in het bestemmingsplan is opgenomen. Een terrein krijgt meestal de bestemming 'begraven' of 'begraafplaats', 'crematorium' of 'voorzieningen voor begraven en cremeren'. Dat men er dan ook vaak kan verstrooien is iets dat niet uitdrukkelijk genoemd hoeft te worden; het is een klein deelfacet van wat er op een begraafplaats/crematorium kan gebeuren. Wellicht is het bij crematoria wel gebruikelijk om het terrein rond het gebouw wat nadrukkelijker als strooiveld te noemen in het bestemmingsplan of in de nadere planvoorschriften. Maar ik heb het nog nooit gezien. Wat natuurlijk niet uitsluit dat het ergens toch zo geregeld kan zijn.

Het is juridisch ook niet nodig om een strooiveld in het bestemmingsplan te noemen, omdat het een eigen wettelijk regime van aanwijzen heeft. Zie andere vragen in de sub-rubriek Strooiveld. En de sub-rubriek As verstrooien.

Het belang om iets uitdrukkelijk als strooiveld te bestemmen, zo dat al wenselijk of noodzakelijk zou zijn, is m.i. sinds 5 jaar sterk afgenomen, omdat as in Nederland sinds de wijziging van de Wet op de lijkbezorging per 10-4-1998 bijna overal verstrooid kan worden. Als je in een bestemmingsplan zou moeten zetten dat een terrein als strooiveld gebruikt moet worden, kun je ongeveer heel Nederland aanwijzen. OK, het kan voor een permanent te gebruiken strooiveld wat anders zijn dan voor een incidentele verstrooiing in een bos, maar toch.
Er zijn voorschriften voor het aanwijzen van een permanent strooiveld (verlof van B&W nodig), maar daar is nooit de eis van een aanpassing van het bestemmingsplan bij genoemd.

Het lijkt met ook niet zinvol om in een bestemmingsplan een strooiveld als zodanig te benoemen, Het zijn van strooiveld staat immers een bepaald (ander, primair) gebruik van het terrein niet in de weg. Je kunt een stuk recreatiebos hebben dat tevens strooiveld is, een achtertuin die tevens strooiveld is, een akker of weide die tevens strooiveld is.

Ik zie eerlijk gezegd ook geen grond voor planschade bij omwonenden bij de aanwijzing van een strooiveld. Wat is de schade? Vaak is de komst van een strooiveld juist een positieve ontwikkeling voor buren, omdat het het meestal rustieke karakter van de betreffende plek bekrachtigt en andere wijzigingen in het gebruik tegen houdt. Het enige nadeel van een begraafplaats is dat het veel bezoekers kan trekken. Maar verder is een begraafplaats een heel rustige buur...

Ik zou als u uw gemeente was, de betreffende strook wél als begraafplaats bestemmen. Baat het niet, dan schaadt het niet; je weet nooit waar het in de toekomst nog goed voor kan zijn. Ik zou in de plannen voor de begraafplaats (niet het bestemmingsplan) wel aangeven dat het vooralsnog de bedoeling is dat daar niet begraven wordt.

Overigens zou ik niet 1 strook, maar de hele begraafplaats later als strooiveld aanwijzen. Dat hoeft dus niet in het bestemmingsplan, maar later bij het in gebruik nemen van de begraafplaats. Het voordeel daarvan is, dat er dan ook as óp of ín graven kan worden verstrooid, als nabestaanden dat wensen. En niet alleen op het strooiveld. Zie daarvoor ook andere vragen over een strooiveld of het verstrooien van as in/op graven in deze rubriek.

Vergelijk andere vragen in de subrubriek 'strooiveld'.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >