Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Permanent strooiveld op gemeentelijke begraafplaats (verhouding verbod APV)


21 november 2005

Vraag nummer: 4126  (oude nummer: 6912)

Ogv art. 66b, lid 1, van de Wlb kan een terrein aangewezen worden als permanent strooiveld. Is het mogelijk dat de gemeente haar begraafplaats aanwijst als permanent strooiveld slechts tbv het verstooien van as ivm het ruimen van asbussen en hierbij dus overige verstrooiingen uitsluit (art. 66a, lid2 sub b). Dit met het oog op het reeds bestaande verbod opgenomen in de Apv tav incidentele verstrooiingen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja, de gemeente kan de gehele begraafplaats aanwijzen als permanent strooiveld.

Maar u moet ten aanzien van het verbod ten aanzien van incidentele verstrooiingen in de APV de tekst van die bepaling nog maar eens goed nakijken. En anders het oorspronkelijke voorstel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de toelichting. In die toelichting staat namelijk dat het helemaal niet de bedoeling is om incidentele asverstrooiingen op begraafplaatsen te verbieden. Maar men haalt het uit het lijstje van plekken die genoemd worden in de APV om de houders van begraafplaatsen een eigen keuze te laten maken of men dat wel of niet wenst. Dat is dus een heel andere invalshoek. En een die vaak verwarring geeft, zoals ik vorig jaar ook heb opgemerkt in een interview in NGmagazine in augustus (2004 dus).
Er is dus geen verbod op incidentele verstrooiingen op begraafplaatsen, dat is niet de bedoeling van het VNG-voorstel. Alleen wilde het VNG geen dubbele regeling omdat begraafplaatsen al eerder vaak als strooiveld waren aangewezen. En dat kon zo blijven in de modelbepaling voor de APV.

Wat ook kan is dat iemand de strekking van het VNG-model niet heeft begrepen en iets aan de tekst heeft gewijzigd. En dat uw APV nu wel een absoluut verbod bevat. Zou jammer zijn.

Vergelijk andere vragen in de subrubriek 'strooiveld'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >