Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Milieunorm strooiveld


10 juni 2009

Vraag nummer: 6616  (oude nummer: 13196)

Geachte heer Van der Putten,

Wat is de milieunorm, uitgedrukt in verplichte oppervlakte aan strooiveld per 10 verstrooiingen per jaar? Anders gezegd: hoeveel verstrooiingen mag je doen op 10 x 10 meter?

Vr. gr., R.M.H. Dijkema

Antwoord:

Geachte heer,

Bij het afgeven van een vergunning (op grond van artikel 66b van de Wet op de lijkbezorging) voor een strooiveld geven burgemeester en wethouders aan hoeveel verstrooiingen per jaar per hectare plaats mogen vinden. Als het goed is, ten minste. Ook voor de eigen gemeentelijke begraafplaats moet een vergunning worden afgegeven.

In de 'Inspectierichtlijn lijkbezorging' uit 1999 van de Inspectie voor de Milieuhygiëne (tegenwoordig de VROM-Inspectie) wordt een advies gegeven van de normen die de gemeente kan hanteren. Bij een laag aantal verstrooiingen zijn geen extra maatregelen nodig, bij een hoog aantal verstrooiingen wel.
Op grond van onderzoek van het RIVM naar alle uitgevoerde onderzoeken en inventarisaties adviseert de Inspectie voor de Milieuhygiëne het volgende (op te nemen in de vergunning van de gemeente):
Toegestaan is één van de volgende vier mogelijkheden:
1. Maximaal 90 verstrooiingen per hectare per jaar, zonder dat aanvullende maatregelen nodig zijn. Hierbij wordt uitgegaan van de eenvoudige beheerswijze dat de belasting van de bodem niet groter is dan de opname door en de afvoer via de aanwezige begroeiing.
2. Maximaal 370 verstrooiingen per hectare per jaar. Hierbij worden één keer per 25 jaar controlemetingen geëist ter bepaling van de verspreiding van verontreinigende stoffen naar het milieu;
3. Maximaal 3200 verstrooiingen per hectare per jaar. Hierbij dient de as weer verwijderd te kunnen worden van de bodem. Tevens worden eens per 5 jaar controlemetingen ter bepaling van de verspreiding van verontreinigende stoffen naar het milieu.
4. Boven de 3200 verstrooiingen per hectare per jaar dienen er zodanige isolerende maatregelen te worden getroffen dat op geen enkele wijze as in de bodem kan geraken.

Uw vraag is hoeveel verstrooiingen je mag doen op een beperkte oppervlakte van 10 x 10 meter. Als je het heel letterlijk neemt, bijna geen een. 10 bij 10 is 100m2, dat is 1/100e deel van een hectare. Zonder controle en metingen kom je dan op maximaal 0,9 verstrooiing per jaar. Als u op 31 december het grootste deel van de asbus ledigt, mag u op 1 januari het restant verstrooien (grapje). Voor 10 verstrooiingen per jaar heb je een oppervlakte van 11 bij 100 meter nodig, om het zonder controle en maatregelen te kunnen doen.

Maar dat is allemaal wat theoretisch benaderd. In de Inspectierichtlijn wordt er van uitgegaan dat de as gelijkmatig over een terrein wordt verstrooid. En dat het strooiveld een gazon is, dat regelmatig gemaaid wordt. Maar dat laatste hoeft helemaal niet het geval te zijn. In bijlage 4 van de Inspectierichtlijn worden de 4 categorieën van maatregelen bij minder dan 90 en meer dan 3200 verstrooiingen genoemd. Maar als uw begraafplaats een oppervlakte heeft van 1 hectare, kunt u zonder meer 90 verstrooiingen doen, want niets of niemand schrijft hard voor dat het geheel verspreid over het terrein moet gebeuren. Wel is het zaak om de hele begraafplaats en niet slechts een klein veldje van 10 bij 10 meter in de vergunning ex artikel 66b Wlb op te nemen. Dan telt het hele terrein mee voor de norm, ook als slechts op een beperkt deel gestrooid wordt.

Maar het is natuurlijk toch verstandig om het verstrooien van as zo veel mogelijk te spreiden. En daar hebt u als begraafplaatshouder zelf ook de hand in. Door het verstrooien van as in en op een graf toe te staan, bijvoorbeeld. Daarmee wordt een deel van de as vanzelf over een groter deel van het terrein gespreid. Het is niet nodig en zelfs niet wenselijk om alleen op een strooiveldje as te verstrooien, omdat je dan te veel concentratie in de hand werkt. Voor een verstrooiing in aanwezigheid van familie is het een beetje gek om as ergens in een hoekje van de begraafplaats weg te moffelen. Maar als er zonder familie verstrooid wordt, is er niets op tegen om de as op een ander deel van de begraafplaats te verstrooien. Je kunt dat ook een beetje onzichtbaar doen, door een klein ondiep kuiltje te graven en de as daar in te spreiden. De as wordt vanzelf door de bodem opgenomen, maar is voor het publiek niet zichtbaar. Om een strooiveld in de vorm van een herkenbaar grasveldje in te richten heeft toch vooral een psychologische reden; het ziet er vriendelijk uit en is voor nabestaanden een herkenbare plek. Maar je kunt het feitelijk net zo goed ergens onder wat struiken doen, als het maar op de begraafplaats is.
In het register van de begraafplaats hoeft ook alleen opgenomen te worden op welke datum wiens as op de begraafplaats verstrooid is, maar niet precies op welke plek.

Vergelijk andere vragen in de subrubriek 'strooiveld'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >