Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Inspectierichtlijn Wlb Ministerie Vrom (fouten in)


30 september 2005

Vraag nummer: 4061  (oude nummer: 6561)

Geachte heer Van der Putten,

Als max. 90 verstrooiingen per hectare per jaar plaatsvinden op een permament strooiveld dan houdt dit m.i. volgens de inspectierichtlijn in dat er geen andere wettelijke vereisten van toepassing zijn op een permanent strooiveld. En een permanent strooiveld dient m.i. ogv artikel 66b van de Wlb als zodanig te worden bestemd, doch in de inspectierichtlijn wordt op blz. 23 gesproken over artikel 10, lid 2, van het Blb inzake het Staatstoezicht ogv van de Wlb.
Hoe is de verhouding tussen deze artikelen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het klopt dat als men niet meer dan 90 verstrooiingen per hectare per jaar laat plaatsvinden, er geen nadere eisen zijn. Het terrein kan direct als strooiveld worden aangewezen, onder de voorwaarde van maximaal 90.

De verwijzing naar artikel 10, tweede lid, Blb is gewoon een fout in de Inspectierichtlijn. Wat nu in artikel 66b Wlb staat, stond vroeger (een beetje anders) in artikel 10, tweede lid, Blb. Het is een slordigheidje van de makers van de Inspectierichtlijn dat men dit in de derde druk niet heeft verbeterd.

Men is daar wel op geatttendeerd, weet ik, want ik heb dat o.a. zelf gedaan. Men is ook geattendeerd op andere vergelijkbare fouten in de richtlijn zoals waar het college van B&W wordt genoemd terwijl de burgemeester het bevoegde bestuursorgaan is. Onder anderen de VNG en de LOB hebben VROM in werkgroepen en een brief op dat soort fouten geattendeerd, maar tevergeefs.
De VROM-inspectie is vaak erg eigenwijs en zelfs niet bereid om feitelijke fouten te corrigeren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >