Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Inrichten strooiveldje op terrein zorginstelling


1 november 2007

Vraag nummer: 5029  (oude nummer: 9833)

vraag van een instelling voor verstandelijk gehandicapten; pastor wil op het terrein van instelling een strooiveldje inrichten waar naar schatting 3 tot 5 verstrooiingen plaats gaan vinden per jaar.Kan dit als de eigenaar van de grond hiervoor toestemming geeft? het gebeurt ook wel in het openbaar groen;Of mag dit bestemmingsplanmatig niet?

Antwoord:

Geachte heer,

Mij lijkt het geen enkel probleem om op het terrein van een inrichting een strooiveldje te creëren. Maar als het de bedoeling is dat dit regelmatig gebeurt, ook al gaat het om kleine aantallen per jaar, dan lijkt het mij correct dat hiervoor verlof wordt gevraagd aan burgemeester en wethouders.

Ik verwijs naar artikel 66b van de Wet op de lijkbezorging:
Artikel 66b luidt:
"1. De bestemming van een terrein om permanent as op te verstrooien door de houder van een crematorium en de houder van een plaats van bijzetting vindt niet plaats dan met vergunning van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het terrein is gelegen.
2. Voordat burgemeester en wethouders een besluit nemen omtrent het verlenen van de vergunning horen zij de door de minister van VROM aangewezen ambtenaar."
Laatstbedoelde ambtenaar is de VROM-inspectie, voorheen de Inspectie voor de milieuhygiëne. Deze laatste heeft in 1999 een richtlijn uitgebracht, waar in staat dat zonder probleem toestemming kan worden verleend voor het verstrooien van 90 asbussen per hectare per jaar. Dat is voor de gemeente dus de norm.
Men moet voor het verstrooien dan ook niet formeel een terreintje van 10 bij 10 meter aanvragen, want dan mag je volgens de norm wegens het geringe oppervlak 1 verstrooiing per jaar doen. Als de instelling op een groot terrein ligt, kan voor het hele terrein verlof worden gevraagd en in de praktijk een klein hoekje worden gebruikt. Dan val je altijd binnen de norm, ook als je feitelijk maar een klein deel van het terrein gebruikt.

Er is natuurlijk toestemming van de eigenaar van de grond nodig. In dit geval ligt het dan ook voor de hand dat het bestuur van de instelling het verlof bij de gemeente vraagt.

Ik zie niet dat een wijziging van het bestemmingsplan nodig is; het verstrooien is een volstrekt ondergeschikt gebruik van het terrein, wat aan de hoofdbestemming niets afdoet.

Bij zulke kleine aantallen kun je er ook nog over denken om geen vergunning voor een strooiveld te vragen, maar er gewoon te verstrooien met toestemming van het bestuur. Net zoals dat er wel eens verstrooid wordt in het openbaar groen (maar dat moet dan ook met toestemming van de eigenaar van dat openbaar groen). Ik denk echter dat het voor zo'n instelling verstandig is om de koninklijke weg te bewandelen en het verlof te vragen. Dan heb je nooit vragen of toestanden achteraf.

Vergelijk andere vragen in de subrubriek 'strooiveld'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans mijn ervaring tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Bellen, schrijven, mailen, smeken, dreigen, niets helpt. Mijn kantoor staat na een jaar nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids; zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE