Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grootte strooiveld


2 februari 2002

Vraag nummer: 552  (oude nummer: 67)

Geachte heer van der Putten,

Wij overwegen op onze begraafplaats, in Kornhorn, een strooiveldje aan te leggen. Ook al komt de vraag om asverstrooiing bij ons niet vaak voor. Niet vaker dan eens per jaar.
Graag zouden wij van u horen hoe groot dit veldje in ons geval moet zijn. Zijn daar bepaalde regels voor?

Antwoord:

Voor de grootte van een strooiveld bestaan geen vaste regels. Er hoeft zelfs ook niet eens echt een strooiveld in de zin van een apart gazonnetje of stukje bos te zijn; er mag ook gewoon op het terrein van de begraafplaats verstrooid
worden. Sommige mensen willen immers verstrooid worden IN een graf of OP het graf van een levenspartner of ouders en niet op een gazon.
Meestal wordt gevraagd gewoon de gehele begraafplaats als 'strooiveld' (= terrein om permanent as te verstrooien) aan te wijzen. U wijst zelf het terrein aan (u bent in wettelijke termen de houder van de plaats van bijzetting van een ssbus), maar moet daarvoor verlof van burgemeester en wethouders hebben.
Een en ander staat gewoon in de Wet (op de lijkbezorging, in artikel 66b). De gemeente moet dan eerst nog de Inspectie van de volksgezondheid) voor de milieuhygiëne om advies vragen. De normen van deze inspectie staan in de 'Inspectie-richtlijn lijkbezorging', 2e druk. U kunt die richtlijn opvragen bij de regionale inspectie, bij de Hoofdinspectie voor de Milieuhygiëne van het ministerie van VROM in Den Haag, of opzoeken in de losbladige bundel Wet op de lijkbezorging (Thematisch Handboek Lijkbezorging) van uitgeverij Vermande te Lelystad (tegenwoordig SDU in Den Haag; www.sdu.nl).
Ik heb nimmer gehoord dat deze normen in de praktijk problemen gaven qua oppervlakte van een begraafplaats. De inspectie gaat er van uit dat er maximaal een bepaalde hoeveelheid as per een bepaalde oppervlakte mag worden verstrooid. Dat is echter een advies, geen wet.
Dit zou echter wel tot gevolg kunnen hebben dat de gemeente bijvoorbeeld voorschrijft dat er bijvoorbeeld niet meer dan 50 of 80 verstrooiingen per jaar mogen plaatsvinden.
Veel gemeenten geven het verlof echter ongeclausuleerd. De normen zijn zodanig zijn dat dit ook geen probleem is.

Vergelijk andere vragen in de subrubriek 'strooiveld'.

Met vriendelijke groet,

mr. W.G.H.M. van der Putten

1998

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >