Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Gedenkplaatje bij strooiveld (is verwijderd; mag dat?)


12 december 2019

Vraag nummer: 59492

Wij hebben een gedenkplaatje geplaatst bij een overleden neef op een openbaar strooiveld, nu heeft de fam. dit verwijderd? Mag dat?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Vaak mogen bij een strooiveld geen gedenkplaatjes of andere voorwerpen ter herinnering worden geplaatst of opgehangen.

Er moet eerst worden bekeken of er de mogelijkheid is om gedenkplaatjes te plaatsen. Als dit niet mag - en toch is gebeurd - heeft misschien de beheerder van het terrein het voorwerp verwijderd. Dat zou ik dus eerst maar eens nagaan.

Als plaatjes wel mogen worden geplaatst, is het de vraag of er voor betaald moet worden. Misschien is er niet betaald en heeft daarom de beheerder het plaatje verwijderd.

Voorts is het de vraag of er een regeling is WIE een plaatje mag ophangen en plaatsen. Misschien valt u daar niet onder. Misschien mag alleen de opdrachtgever van de crematie dat doen.

Dit zijn allemaal aspecten die u met de administratie of de beheerder kunt bespreken.

Als er wel een plaatje kon en mocht hangen of staan, is het de vraag hoe het plaatje verdwenen is. Misschien is het weg gewaaid. Misschien ook heeft inderdaad andere familie dat verwijderd. Of dat mocht weet ik niet, want dat hangt er van af of die begraafplaats of dat crematorium met dat strooiveld regels heeft wie een plaatje mag aanbrengen. Ook dat kunt u navragen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 23 januari 2020 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

De eerste themamiddag op 31 oktober 2019 is succesvol verlopen. De evaluaties waren zonder uitzondering lovend.

Er komt een nieuwe mogelijkheid op donderdag 23 januari 2020 in Utrecht.
Zie https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >