Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aanwijzen van uitstrooiveld wel of niet via een gemeentelijke vergunning


27 oktober 2003

Vraag nummer: 2583  (oude nummer: 3268)

Geachte heer / mevrouw,

Ik heb de volgende vraag. Vanuit het bestuur van een van de algemene begraafplaatsen in onze gemeente kwam het verzoek tot het mogen aanleggen van een as uitstrooiveld. Dit zou ten kosten gaan van een nog te gebruiken urnengrafveld.

Om te bekijken hoe een dergelijk verzoek moet worden aangepakt, begraafplaatsenbeheer is nieuw in mijn pakket, heb ik de Wet op de Lijkbezorging er bij gepakt. Daarin is gemeld dat het aanleggen van een uitstrooiveld via een vergunning van het gemeentebestuur mag worden gebruikt als zodanig.

Vanuit het bestuur kwam daarop een reactie dat de VNG in haar nieuwsbrief uit januari 1998 aangaf dat gemeente beter de moeite kunnen besparen om via een vergunning een stuk grond op een begraafplaats aan te gaan duiden als uitstrooiveld.

Dus graag duidelijkheid over hoe officieel omgegaan dient te worden met de toewijzing van een stuk grond, als uitstrooiveld. Vergunning ja, dan wel nee?

met vriendelijke groet,

Dirk Naaijkens
Afdeling Maatschappelijke Zaken
Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA Gemert

Telefoon: 0492 378 691

Antwoord:

Geachte heer Naaijkens,

Ik ken de VNG-brief van januari 1998 niet, maar vermoed dat die betrekking heeft op de wijziging van de Wet op de lijkbezorging (Wlb) per 10 april 1998. Toen is het namelijk mogelijk geworden om overal in Nederland as te verstrooien, althans als de gemeente het niet zou gaan verbieden in de APV.

Je kunt je afvragen of er nog wel behoefte is aan een apart strooiveld, ook al komt er zo'n verzoek. (Wat ik vreemd vind, trouwens, is dat u het in uw vraag hebt over "het bestuur van een van de algemene begraafplaatsen in onze gemeente" ; mijns inziens is de gemeente zélf het bestuur. De raad en het college). Mijn indruk is namelijk dat er sinds 1998 veel minder behoefte is aan formele strooivelden, omdat er overal verstrooid mag worden. Men kan ook op een begraafplaats een strooiveld aanwijzen, maar daar hoef je niet per se andere opties voor te laten schieten. Je kunt de functie van strooiveld en (urnen)gravenveld combineren. En het strooiveld is ook niet aan maten gebonden; je kunt het formaat van een graf als strooiveld gebruiken. Als het in totaal voor het hele terrein maar niet te vaak gebeurt. Maar de normen zijn ruim.

Enerzijds vraag ik me af of er dus nog wel behoefte aan een 'echt' strooiveld is. Anderzijds is het ook geen enkel probleem om vergunning te geven voor een strooiveld; het is feitelijk even veel of even weinig werk als het stellen van deze vraag. Als u minder dan 90 verstrooiingen per hectare per jaar hebt, zijn geen aanvullende voorzieningen nodig. Als de begraafplaats bijvoorbeeld 3 hectare is, kan er ruim 250 keer per jaar as verstrooid worden, ruw gezegd. Dat zult u in Gemert-Bakel nooit halen, schat ik zo in. Dan is het afgeven van een vergunning slechts een kleine formaliteit. Er nog lang over praten is zonde van de tijd: doen is 10 keer zo snel.

Zie ook andere vragen over Strooiveld, As verstrooien e.d.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE