Zo snel mogelijk cremeren na overlijden


18 juni 2008

Vraag nummer: 5509  (oude nummer: 10911)

Ik wil graag zo snel mogelijk na mijn overlijden worden gecremeerd. def: zsm=binnen/na24 uur.
Hoe moet ik dit aanpakken om te zorgen dat het gebeurt? Is er een wettelijke termijn aan dit vast?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Een begrafenis of crematie mag op zijn vroegst na 36 uur na het overlijden en moet uiterlijk op de 5e dag na die van het overlijden plaats vinden. Eerder dan 36 uur kan ook, met speciaal verlof van de burgemeester, die daarvoor echter eerst de toestemming van de officier van justitie moet hebben. Het kan en mag echter nooit binnen 24 uur na het overlijden.
Crematie kan evenwel pas plaatsvinden met verlof van de ambtenaar van de burgerlijke stand, die daarvoor eerst een verklaring van overlijden van een arts moet hebben.

Zou u dus tussen 24 en 36 uur na het overlijden gecremeerd willen worden, dan kan dat alleen nadat er binnen 24 uur lijkschouwing door een arts heeft plaatsgevonden, aan de hand van diens verklaring bij de gemeente (afdeling Burgerzaken) door de ambtenaar van de burgerlijke stand een verlof tot cremeren is afgegeven en de burgemeester verlof voor een verkorte termijn heeft afgegeven nĂ¡dat de officier van justitie verklaard heeft geen bezwaar te hebben. U voelt hem misschien al aankomen: dat lukt nooit binnen 24 uur, tenzij u op een gunstig moment overlijdt, zoals begin van de ochtend, er direct een arts klaar staat, iemand direct naar de gemeente racet (vaak zijn de loketten van Burgerzaken alleen 's ochtends geopend), de zaak aan de burgemeester en aan de officier van justitie voorlegt (die dan ook willen weten waarom en of er geen problemen te verwachten zijn) die er dan direct tijd voor moeten hebben en ook nog bereid moeten zijn diezelfde dag te beslissen.
Bovendien moet het dan nog zo zijn dat een crematorium tijd en gelegenheid heeft om u al de volgende dag te cremeren.
De kans dat dat allemaal lukt is minimaal.

Als u op een vrijdagmiddag of in het weekeinde overlijdt, kunnen uw nabestaanden sowieso niet eerder dan maandagochtend een verlof tot crematie verkrijgen. Op zaterdag is de afdeling Burgerzaken van de meeste gemeenten dicht.

U kunt niets vantevoren regelen. U moet uw wens dat e.e.a. zo snel mogelijk gaat aan uw nabestaanden vertellen en verder moet u maar hopen dat u op een doordeweekse ochtend dood gaat en dat uw nabestaanden hun uiterste best doen om alles zo snel mogelijk geregeld te krijgen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >