Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wat is de as voor de Wlb


7 september 2002

Vraag nummer: 1035  (oude nummer: 1369)

Wed 22 Mar 2000

In een van uw antwoorden stelt u dat de stoffelijk resten die minimaal 10 jaar na het een begrafenis worden opgegraven, voor de wet geen lijk meer is. Mijn vraag is wat is dan de as voor de wet en, ervan uitgaand dat ook de as geen lijk is, wat zijn de consequenties daarvan?

Te Boekhorst Nieuwendammerdijk 435 Amsterdam

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U vraagt wanneer de as na crematie geen as in de zin van de wet meer is. U trekt de vergelijking met een lijk, dat (na minstens 10 jaar te hebben gerust) wordt opgegraven.

De situatie is identiek. Zowel een lijk als as zijn na ruiming geen zaken in de zin van de Wlb meer.
Ik moet wel even taalkundig de puntjes op de i zetten. U spreekt over het opgraven van een lijk. Het woord 'opgraven' wordt gebruikt, als een lichaam wordt verplaatst van het ene naar een ander graf, op dezelfde of op een andere begraafplaats. Het lijk blijft dan nog formeel begraven en formeel een lijk in de zin van de wet. Alleen als het graf wordt geruimd, dat wil zeggen wanneer de eventueel aanwezige botresten (ik zeg eventueel, omdat er soms niets meer over is) uit het oorspronkelijke graf worden gehaald en dieper in dezelfde grafruimte worden gelegd of anoniem in een verzamelgraf worden gelegd, dan zijn deze resten geen lijk in de zin van de wet meer.

Het is voor een deel ook theorie, het verschil tussen opgraven en ruimen. Ik ken begraafplaatsen waar de vertering dusdanig goed is, dat je na 25 jaar werkelijk geen splinter bot meer terug vindt. Stel dat men daar een graf heeft dat 50 jaar oud is, en kleinkinderen willen dat opa/oma ergens anders worden begraven, bijvoorbeeld in een nieuwe grote 12-persoons familiegrafkelder op die begraafplaats, dan is er feitelijk niets dat herbegraven kan worden. Je kunt dan alleen wat scheppen zand uit dat oude graf symbolisch in een nieuw kistje doen, en dat kistje in de nieuwe kelder zetten. Formeel staat in die nieuwe kelder dan nog altijd een lijk.
Op andere begraafplaatsen vindt men na 25 jaar nog een nagenoeg compleet skelet. Als dat graf geruimd wordt en het skelet veel dieper in hetzelfde graf wordt gelegd en daarboven weer nieuwe begravingen plaats vinden, dan is er formeel geen oud lijk meer.

As is geen as in de zin van de wet meer, als de asbus of houder waarin de as zich bevindt geruimd worden (let op het gebruik van diezelfde term 'ruimen'). Een asbus of andere houder (zakje, medaillon etc.) wordt geruimd als de as verstrooid wordt. Zolang as niet verstrooid wordt - al zou het ten eeuwige dage zijn - is en blijft die as as in de zin van de wet.

Kortom, in beide situaties geldt ruiming als 'eindstreep'. Het feitelijke verschil is alleen dat verstrooide as later nooit meer vindbaar en tastbaar is, maar dat je van een lijk na ruiming soms nog wel skeletresten kunt hebben (die echter ook niet direct vindbaar of meeneembaar zijn, omdat ze elders anoniem begraven zijn).

mr W.G.H.M. van der Putten

22 maart 2000

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE